Cardiac world

English

Temps: 32 - Parets: 2
Autor/a: Cinta Larrotcha (Juny 2006)

Font: Cinta Larrotcha

Música del ball:
Billy Yates - Daddy Had A Cardiac And Mama's Got A Cadillac
Jason McCoy - Get A Real Job


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1 – 8 TOUCH TOES, TOUCH HEELS, TOUCH TOE, ½ TURN KICK BALL CHANGE
1 Marcar punta peu dret al costat dret
& Pas Peu dret al costat de l’esquerre
2 Marcar Punta peu esquerre al costat esquerre
& Pas peu esquerre al costat del dret
3 Marcar Taló dret davant
& Pas peu dret al costat de l’esquerre
4 Marcar taló esquerre davant
& Pas peu esquerre al costat del dret
5 Marcar punta peu dret darrere
6 Girar ½ a la dreta, sobre el peu esquerre
7 Puntada peu dret davant
& Pas peu dret al costat de l’esquerre
8 Pas peu esquerre al costat del dret

9 – 16 STEP, TOUCH, CROSS, TOUCH, CROSS, KICK, BACK SHUFFLE
9 Pas peu dret per davant de l’esquerre
10 Marcar punta del peu esquerre al costat esquerre
11 Pas peu esquerre per davant del dret
12 Marcar punta del peu dret al costat dret
13 Pas peu dret per davant del peu esquerre
14 Puntada peu esquerre davant
15 Pas peu esquerre darrere
& Pas peu dret al costat de l’esquerre
16 Pas peu esquerre darrere

17 – 24 RIGHT VINE, HITCH FULL TURN TO RIGHT, LEFT VINE, SCUFF
17 Pas peu dret al costat dret
18 Pas peu esquerre per darrere del peu dret
19 Pas peu dret al costat dret
20 Hitch genoll esquerre al temps que fem 1 volta sencera cap a la dreta sobre el peu dret
21 Pas peu esquerre al costat esquerre
22 Pas peu dret per darrere del peu esquerre
23 Pas peu esquerre al costat esquerre
24 Scuff peu dret davant

25 – 32 RIGHT HEEL GRIND, STEP X2
25 Recolzar taló dret davant del peu esquerre amb la punta cap a l’esquerra
& Girar punta dreta cap a la dreta
26 Pas peu esquerre al costat esquerre
27 Recolzar taló dret davant del peu esquerre amb la punta cap a l’esquerra
& Girar punta dreta cap a la dreta
28 Pas peu esquerre al costat esquerre
29 Pas peu dret al costat del dret
30 Pas peu esquerre per davant del peu dret
31 Pas peu dret al costat dret
32 Pas peu esquerre al costat del dret


Vídeos

Font: jonopv


Font: Lerso48
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...