Cannibal stomp

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del fullEnglish English

Temps: 72 - Parets: 2
Autor/a: Lisa Firth (Traducció de Jordi Bosacoma)

Font: Joris

Música del ball:
Mark Knopfler - Cannibals


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Nota del coreògraf: comença a ballar després dels cops de bateria, quan comença la música.

SIDE RIGHT, HOLD, LEFT ACROSS, HOLD
1 Stomp peu dret al costat dret
2 Hold
3 Stomp peu esquerre per davant del dret
4 Hold

SIDE RIGHT, HOLD, LEFT ACROSS, HOLD
5 Stomp peu dret al costat dret
6 Hold
7 Stomp peu esquerre per davant del dret
8 Hold

RIGHT SHUFFLE SIDE, BACK LEFT, ROCK FORWARD
9 Pas dreta peu dret
& Peu esquerre a prop del dret
10 Pas dreta peu dret
11 Rock darrere sobre el peu esquerre
12 Pas in place peu dret

SIDE LEFT, HOLD, RIGHT ACROSS, HOLD
13 Stomp peu esquerre al costat esquerre
14 Hold
15 Stomp peu dret per davant del peu esquerre
16 Hold

SIDE LEFT, HOLD, RIGHT ACROSS, HOLD
17 Stomp peu esquerre al costat esquerre
18 Hold
19 Stomp peu dret per davant del peu esquerre
20 Hold

LEFT SHUFFLE TO THE SIDE, BACK RIGHT, ROCK FORWARD
21 Pas esquerra peu esquerre
& Peu dret a prop de l’esquerre
22 Pas esquerra peu esquerre
23 Rock darrere sobre el peu dret
24 Pas in place peu esquerre

FORWARD RIGHT SCUFF LEFT, FORWARD LEFT SCUFF RIGHT
25 Pas davant peu dret
26 Scuff peu esquerre al costat del dret
27 Pas davant peu esquerre
28 Scuff peu dret a prop de l’esquerre

FORWARD RIGHT SCUFF LEFT, FORWARD LEFT SCUFF RIGHT
29 Pas davant peu dret
30 Scuff peu esquerre al costat del dret
31 Pas davant peu esquerre
32 Scuff peu dret a prop de l’esquerre

STOMP RIGHT, STOMP RIGHT, KICK RIGHT, KICK RIGHT
33 Stomp peu dret al costat de l’esquerre
34 Stomp peu dret al costat de l’esquerre
35 Kick (puntada) davant peu dret
36 Kick (puntada) davant peu dret

BACK RIGHT ROCK FORWARD, FORWARD RIGHT ½ TURN LEFT
37 Rock darrere sobre peu dret
38 Pas in place peu esquerre
39 Pas davant peu dret
40 Fem ½ volta a l’esquerra

FORWARD RIGHT SCUFF LEFT, FORWARD LEFT SCUFF RIGHT
41 Pas davant peu dret
42 Scuff peu esquerre al costat del dret
43 Pas davant peu esquerre
44 Scuff peu dret a prop de l’esquerre

FORWARD RIGHT SCUFF LEFT, FORWARD LEFT SCUFF RIGHT
45 Pas davant peu dret
46 Scuff peu esquerre al costat del dret
47 Pas davant peu esquerre
48 Scuff peu dret a prop de l’esquerre

STOMP RIGHT, STOMP RIGHT, KICK RIGHT, KICK RIGHT
49 Stomp peu dret al costat de l’esquerre
50 Stomp peu dret al costat de l’esquerre
51 Kick (puntada) davant peu dret
52 Kick (puntada) davant peu dret

BACK RIGHT ROCK FORWARD, FORWARD RIGHT ½ TURN LEFT
53 Rock darrere sobre peu dret
54 Pas in place peu esquerre
55 Pas davant peu dret
56 Fem ½ volta a l’esquerra

VINE RIGHT- HITCH LEFT & ½ TURN RIGHT
57 Pas dreta peu dret
58 Cross peu esquerre per darrere del dret
59 Pas dreta peu dret
60 Hitch peu esquerre fent ½ volta a la dreta

VINE LEFT
61 Pas esquerra peu esquerre
62 Cross peu dret per darrere de l’esquerre
63 Pas esquerra peu esquerre
64 Peu dret al costat de l’esquerre

KNEE WOBBLES: SIDE RIGHT HOLD, LEFT ACROSS, HOLD
65-66 Pas dreta peu dret i wobble knees (genolls endins, enfora, endins, enfora)
67-68 Pas esquerra cross per davant del dret i wobble knees (genolls endins, enfora, endins, enfora)
69-70 Pas dreta peu dret i wobble knees (genolls endins, enfora, endins, enfora)
71-72 Peu esquerre cross per davant del dret i wobble knees (genolls endins, enfora, endins, enfora)


Vídeos

Font: Chris123456300
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...