Bubba

Temps: 34 - Parets: 4
Autor/a: Desconegut

Font: Glòria Xalma

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
M. C. Carpenter - Oh lonesome me
John Anderson - Let the guitar do the takingDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

TALÓ AMB EL PEU DRET I TWIST
1 - 2. Marquem el taló del peu dret davant i el tornem al lloc.
3 - 4. Desplacem els dos talons al costats a la dreta i els tornem al lloc.
5 - 6. Desplacem els dos talons al costats a la dreta i els tornem al lloc.

TALÓ, HOOK COMBINATION I TWIST
7 - 8. Marquem el taló del peu dret davant i el tornem al lloc.
9. Marquem el taló del peu dret davant.
10. Apugem el peu dret per davant de la canya de la bota del peu esquerre.
11. Marquem el taló del peu dret davant.
12. Tornem el peu dret al lloc.
13 - 14. Desplacem els dos talons al costats a la dreta i els tornem al lloc.
15 - 16. Desplacem els dos talons al costats a la dreta i els tornem al lloc.

TALÓ I HOOK, TALÓ I HOOK AMB EL PEU ESQUERRE
17. Marquem el taló del peu esquerre davant.
18. Aixequem el peu esquerre per davant de la canya de la bota del peu dret.
19. Marquem el taló del peu esquerre davant.
20. Aixequem el peu esquerre per davant de la canya de la bota del peu dret.

PASSOS ENDAVANT I ENRERE
21. Pas endavant amb el peu esquerre.
22. Ajuntar el peu dret amb el peu esquerre.
23. Pas darrere amb el peu dret.
24. Ajuntar el peu esquerre amb el peu dret.
25. Pas endavant amb el peu esquerre.
26. Ajuntar el peu dret amb el peu esquerre.
27. Pas darrere amb el peu dret.
28. Ajuntar el peu esquerre amb el peu dret.
29. Pas petit endavant amb el peu esquerre.

BRUSH AMB 1/4 DE VOLTA, PASSOS I STOMPS
30. Brush amb el peu dret al costat del peu esquerre fent 1/4 de volta cap a l’esquerra.
31. Pas a lloc amb el peu dret.
32. Pas a lloc amb el peu esquerre.
33. Stomp amb el peu dret a lloc.
34. Stomp amb el peu dret a lloc.


Vídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...