Brainstorm # 7è lloc al IV Concurs del Nashville Country Club - 2002

Temps: 68 - Parets: 2
Autor/a: Desconegut
Font: LD Pemai (traducció al català per Linedance.cat)

Música del ball:
Danny Leigh - If the jukebox took teardrops
Gary Allan - Send Back My HeartDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

STOMP, KICKS, SALTS I HOOKS (AMB DESPLAÇAMENT A LA DRETA)
1. Stomp amb el peu dret a lloc.
2. Fem una puntada endavant amb el peu dret.
3. Amb un salt i desplaçant-nos a la dreta tornem el peu dret al lloc i fem un Hook amb el peu esquerre per darrere del peu dret.
4. Amb un salt i desplaçant-nos a la dreta tornem el peu esquerre al lloc i fem una puntada endavant amb el peu dret.
5. Amb un salt i desplaçant-nos a la dreta tornem el peu dret al lloc i fem una puntada endavant amb el peu esquerre.
6. Amb un salt i desplaçant-nos a la dreta tornem el peu esquerre al lloc i fem un Hook amb el peu dret per darrere del peu esquerre.

STOMPS, ROCK, CROSS I 1/2S VOLTES
7. Stomp amb el peu dret a lloc.
8. Stomp amb el peu esquerre a lloc.
9 - 10. Rock a la dreta amb el peu dret i tornem el pes al peu esquerre.
11. Creuem el peu dret per davant del peu esquerre fent 1/2 volta a l’esquerra.
12. Creuem el peu esquerre per darrere del peu dret fent 1/2 volta a l’esquerra.

ROCK, SHUFFLE AMB 1/2 VOLTA, ROCK I SHUFFLE

13 - 14. Rock davant amb el peu dret i tornem el pes al peu esquerre.
15 - 16. Shuffle darrere començant amb el peu dret fent 1/2 volta a la dreta.
17 - 18. Rock davant amb el peu esquerre i tornem el pes al peu dret.
19 - 20. Shuffle darrere començant amb el peu esquerre.

PASSOS
21 - 22. Pas darrere amb el peu dret i ajuntar el peu esquerre.
23 - 24. Pas endavant amb el peu dret i ajuntar el peu esquerre.

SWIVETS
25 - 26. Desplacem al mateix temps la punta del peu esquerre a l’esquerra i el taló del peu dret a la dreta i els tornem al lloc.
27 - 28. Desplacem al mateix temps la punta del peu dret a la dreta i el taló del peu esquerre a l’esquerra i els tornem al lloc.

PUNTA, 1/2 VOLTA I PUNTA
29. Marquem la punta del peu dret a la dreta.
30. Tornem el peu dret al lloc al mateix temps que fem 1/2 volta a la dreta.
31 - 32. Marquem la punta del peu esquerre a l’esquerra i la tornem al lloc.

SHUFFLE AMB 1/4 DE VOLTA, PAS I 1/2 VOLTA
33 - 34. Shuffle a la dreta començant amb el peu dret fent 1/4 de volta a la dreta.
35 - 36. Pas endavant amb el peu esquerre i fem 1/2 volta a la dreta.

TWO STEP AMB EL PEU ESQUERRE A RITME DE RÀPID-RÀPID, LENT-LENT
37. Pas endavant amb el peu esquerre.
38. Pas endavant amb el peu dret.
39 - 40. Pas endavant amb el peu esquerre.
41 - 42. Pas endavant amb el peu dret.

TWO STEP AMB VOLTES A RITME DE RÀPID-RÀPID, LENT-LENT
43. Pas endavant amb el peu esquerre fent 1/2 volta a la dreta.
44. Pas darrere amb el peu dret fent 1/2 volta a la dreta.
45 - 46. Pas endavant amb el peu esquerre.
47 - 48. Pas endavant amb el peu dret.

VOLTA MILITAR
49 - 50. Pas endavant amb el peu esquerre i fem 1/2 volta a la dreta.
51 - 52. Pas endavant amb el peu esquerre i fem 1/2 volta a la dreta.

TALÓ, SALTS AMB TALONS I HOLD
53. Marquem el taló del peu esquerre davant.
54. Amb un salt tornem el peu esquerre al lloc i marquem el taló del peu dret davant.
55. Amb un salt tornem el peu dret al lloc i marquem el taló del peu esquerre davant.
56. Fem una pausa.

SALTS AMB PUNTES I HOLD
57. Amb un salt tornem el peu esquerre al lloc i marquem la punta del peu dret a la dreta.
58. Amb un salt tornem el peu dret al lloc i marquem la punta del peu esquerre a l’esquerra.
59. Amb un salt tornem el peu esquerre al lloc i marquem la punta del peu dret a la dreta.
60. Fem una pausa.

1/2 VOLTA, SALTS AMB HITCH I PASSOS
61. Tornem el peu dret al lloc fent 1/2 volta a la dreta.
62. Fem una pausa.
63 - 64. Aixequem el genoll del peu esquerre i fem dos salts seguits endavant.
65 - 66. Pas endavant amb el peu esquerre i ajuntar el peu dret.

PASSOS AMB 1/4 DE VOLTA
67 - 68. Pas darrere amb el peu dret fent 1/4 de volta a la dreta i ajuntar el peu esquerre.


Vídeos

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...