Bourbon Street

Temps: 68 - Parets: 2
Autor/a: Paco

Font: Linedance.cat

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Paul Overstreet - Take Another Run


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

PASSOS "L" A L’ESQUERRA
1 - 2. Pas endavant amb el peu esquerre i ajuntar el peu dret.
3 - 4. Pas darrere amb el peu dret i ajuntar el peu esquerre.
5 - 6. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre i ajuntar el peu dret.
7 - 8. Pas a la dreta amb el peu dret i ajuntar el peu esquerre.

PUNTES A L’ESQUERRA
9 - 10. Marquem la punta del peu esquerre a l’esquerra i la tornem al lloc.
11 - 12. Marquem la punta del peu esquerre a l’esquerra i la tornem al lloc.

PASSOS "L" A LA DRETA
13 - 14. Pas endavant amb el peu dret i ajuntar el peu esquerre.
15 - 16. Pas darrere amb el peu esquerre i ajuntar el peu dret.
17 - 18. Pas a la dreta amb el peu dret i ajuntar el peu esquerre.
19 - 20. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre i ajuntar el peu dret.

PUNTES A LA DRETA I HOLD
21 - 22. Marquem la punta del peu dret a la dreta i la tornem al lloc.
23. Marquem la punta del peu dret a la dreta.
24. Fem una pausa.

1/2 VOLTA I HOLD
25. Fem 1/2 volta a l’esquerra pivotant sobre el peu esquerre.
26. Fem una pausa.

SHUFFLES I ROCK STEP AMB 1/4 DE VOLTA
27 - 28. Shuffle en diagonal a la dreta començant amb el peu dret.
29 - 30. Shuffle en diagonal a l’esquerra començant amb el peu esquerre.
31 - 32. Rock amb el peu dret creuant-lo per darrere del peu esquerre al mateix temps que fem 1/4 de volta cap a la dreta i tornem el pes al peu esquerre.

GRAPEVINE A LA DRETA
33. Pas a la dreta amb el peu dret.
34. Creuem el peu esquerre per darrere del peu dret.
35. Pas a la dreta amb el peu dret.
36. Stomp amb el peu esquerre al costat del peu dret.

GRAPEVINE AMB VOLTA COMPLETA
37 - 40. Grapevine a l’esquerra fent una volta completa a l’esquerra.

TALÓ, PUNTA, TALÓ, PUNTA,1/4 DE VOLTA A L’ESQUERRA I TALÓ
41. Marquem el taló del peu esquerre davant.
42. Marquem la punta del peu esquerre cap a la dreta per davant del peu dret.
43. Marquem el taló del peu esquerre davant.
44. Marquem la punta del peu esquerre cap a l’esquerra.
45. Fem un 1/4 de volta a l’esquerra, al mateix temps que marquem el taló del peu esquerre davant.
46. Peu esquerre torna a lloc

GRAPEVINE A L’ESQUERRA
47. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
48. Creuem el peu dret per darrere del peu esquerre.
49. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
50. Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre.

SHUFFLES
51 - 52. Shuffle cap endarrere començant amb el peu dret.
53 - 54. Shuffle cap endarrere començant amb el peu esquerre.

ROCK I SHUFFLES
55 - 56. Rock darrere amb el peu dret i tornem el pes al peu esquerre.
57 - 58. Shuffle cap endavant començant amb el peu dret.
59 - 60. Shuffle cap endavant començant amb el peu esquerre.

VOLTA MILITAR
61 - 62. Pas endavant amb el peu dret i fem 1/2 volta a l’esquerra.
63 - 64. Pas endavant amb el peu dret i fem 1/2 volta a l’esquerra.

GRAPEVINE A LA DRETA
65. Pas a la dreta amb el peu dret.
66. Creuem el peu esquerre per darrere del peu dret.
67. Pas a la dreta amb el peu dret.
68. Stomp amb el peu esquerre al costat del peu dret.


Vídeos

Font: neige55
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...