Black and Blue

Temps: 32/36 - Parets: 4
Autor/a: Chatti The Valley (Octubre 2005)

Font: Xavier Badiella

Ball revisat Ball revisat

Música del ball:
Lacy J. Dalton - 16th Avenue


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Left Back STEP, HOLD, Right Back STEP, HOLD, Left Slow COASTER STEP, HOLD.
1 .-Pas enrera peu esquerra
2 .-Fem una pausa
3 .-Pas enrera peu dret
4 .-Fem una pausa
5 .-Pas enrera peu esquerra
6 .-Pas enrera peu dret, al costat de l'esquerra
7 .-Pas endavant peu esquerra
8 .-Fem una pausa

Right Side STEP, HOLD, Left Behind STEP, HOLD, Right Side STEP, Left CROSS, Right Side STEP, HOLD.
9 .-Pas a la dreta peu dret
10 .-Fem una pausa
11 .-Peu esquerra pas per darrera del dret
12 .-Fem una pausa
13 .-Peu dret pas a la dreta
14 .-Peu esquerra creua per davant del dret
15 .-Peu dret pas a la dreta
16 .-Fem una pausa

Left 1/2 TURN & Left STEP, HOLD, Right STEP, HOLD, Letf CROSS, Left 1/4 TURN & Right Back STEP, Left Side STEP, HOLD.
17 .-1/2 volta a l'esquerra & Pas endavant peu esquerra
18 .-Fem una pausa
19 .-Pas endavant peu dret
20 .-Fem una pausa
21 .-Peu esquerra creua per davant del dret
22 .-1/4 volta a l'esquerra & Pas enrera peu dret
23 .-Pas a l'esquerra peu esquerra
24 .-Fem una pausa

Right CROSS, HOLD, Left Side STEP, HOLD, Right Slow Forward COASTER STEP, HOLD.
25 .-Peu dret creua per davant de l'esquerra
26 .-Fem una pausa
27 .-Pas a l'esquerra peu esquerra
28 .-Fem una pausa
29 .-Pas endavant peu dret
30 .-Pas endavant peu esquerra, al costat del dret
31 .-Pas enrera peu dret
32 .-Fem una pausa

PER A LES PARETS 2 - 4 - 6 - 9 - 11 AFEGIR AQUESTS QUATRE COUNTS.
Left Back TOE STRUT, Right Back TOE STURT.
33 .-Recolzar enrera la punta esquerra
34 .-Baixar el taló deixant el pes sobre el peu
35 .-Recolzar enrera la punta dreta
36 .-Baixar el taló deixant el pes sobre el peu

RESTARTS: A LES PARERS Nº 7 i 12 BALLAR FINS EL COUNT 16.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...