A-B Corner

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full English English
Temps: 16 - Parets: 1
Autor/a: Val Myers (Traducció Cati Torrella)

Font: Joris

Música del ball:
Lee Ann Womack - I Need You
Ricky Van Shelton - I Am A Simple Man (120 bpm)
Big House - Cold Outside (132 bpm)
The Mavericks - Down On The Corner (111 bpm)
Tim McGraw - Telluride
George Strait - Blue Clear Sky


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

STEP, TOUCH, BACK, TOUCH
1 Pas davant peu dret
2 Touch peu esquerre al costat del dret
3 Pas darrere peu esquerre
4 Touch peu dret al costat de l’esquerre

¼ TURN RIGHT, TOUCH, BACK, TOUCH
5 Fem ¼ de volta a la dreta i Pas davant peu dret
6 Touch peu esquerre al costat del dret
7 Pas darrere peu esquerre
8 Touch peu dret al costat de l’esquerre

RIGHT, TOUCH, LEFT, TOUCH
9 Pas dreta peu dret
10 Touch peu esquerre al costat del dret
11 Pas esquerra peu esquerre
12 Touch peu dret al costat de l’esquerre

STEP, ¼ PIVOT TURN LEFT, STOMPS x 2
13 Pas davant peu dret
14 Fem ¼ de volta a l’esquerra
15 Stomp peu dret al costat de l’esquerre
16 Stomp peu esquerre a costat del dret

Nota: aquest és un ball per Absolute Beginners (principiants absoluts) per la simplicitat dels passos. Quan els linedancers són una mica més avançats, es pot ballar en Contradance, en línies enfrontades, fent clap als counts 2 i 4 amb les persones que tens davant i als costats.


Vídeos

Font: Teamdancer


Font: SLVletsdance
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...