Confussion

Temps: 38 - Parets: 2
Autor/a: Desconegut

Font: Glòria Xalma

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Lonestar - Amie
The Tractors - Linda Lou
Becky Hobbs - My mamma's green eyes and my daddy's white hairDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

TALONS A LA DRETA I TWIST
1 - 2. Marquem el taló del peu dret davant i el tornem al lloc.
3 - 4. Marquem el taló del peu dret davant i el tornem al lloc.
5 - 6. Desplacem els dos talons al costats a la dreta i els tornem al lloc.
7 - 8. Desplacem els dos talons al costats a la dreta i els tornem al lloc.

TALONS A L’ESQUERRA I TWIST
9 - 10. Marquem el taló del peu esquerre davant i el tornem al lloc.
11 - 12. Marquem el taló del peu esquerre davant i el tornem al lloc.
13 - 14. Desplacem els dos talons a l’esquerra i els tornem al lloc.
15 - 16. Desplacem els dos talons a l’esquerra i els tornem al lloc.

TALONS A LA DRETA I PUNTES
17 - 28. Marquem el taló del peu dret davant i el tornem al lloc.
19 - 20. Marquem el taló del peu dret davant i el tornem al lloc.
21 - 22. Marquem la punta del peu dret darrere en diagonal a la dreta i el tornem al lloc.
23 - 24. Marquem la punta del peu dret darrere en diagonal a la dreta i el tornem al lloc.

TALONS, PAS I 1/2 VOLTA
25 - 26. Marquem el taló del peu dret davant i el tornem al lloc.
27 - 28. Marquem el taló del peu dret davant i el tornem al lloc.
29 - 30. Marquem el taló del peu esquerre davant i el tornem al lloc.
31 - 32. Marquem el taló del peu esquerre davant i el tornem al lloc.
33 - 34. Pas endavant amb el peu dret i fem 1/2 volta a l’esquerra.

SHUFFLES ENDAVANT
35 - 36. Shuffle endavant començant amb el peu dret.
37 - 38. Shuffle endavant començant amb el peu esquerre


Vídeos

Font: maes73
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...