Disappointment

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Mª Alba Selvas (2004)

Font: Mª Alba Selvas

Ball revisat Ball revisat

Música del ball:
Shane Whorley - Paintin' rainbows
Shane Whorley - White lies


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

ROND DE JAMBE
1-2. Pas endavant amb el peu dret marcant un semicercle cap a fora sense deixar-hi el pes. Pas enrere amb el peu dret marcant un semicercle cap a fora deixant-hi el pes.
3-4. Pas enrere amb l’esquerra marcant un semicercle cap a fora sense deixar-hi el pes. Pas endavant amb l’esquerra marcant un semicercle cap a fora deixant-hi el pes.

SHUFFLE, ROCK-STEP
5-6. Shuffle amb la cama dreta endavant.
7-8. Pas endavant amb la cama esquerra i tornar el pes al dret.

SHUFFLE AMB ½ VOLTA I VOLTA SENCERA
9-10. Shuffle amb la cama esquerra fent ½ volta cap a l’esquerra.
11-12. Volta sencera cap a l’esquerra en dos temps.

ROCK-STEP, SHUFFLE
13-14. Pas endavant amb la cama dreta i tornar el pes a l’esquerra.
15-16. Shuffle amb la cama dreta enrere fent ½ volta cap a la dreta.

VOLTA SENCERA, ROCK STEP, SHUFFLE
17-18. Volta sencera en dos temps cap a la dreta.
19-20. Pas endavant amb l’esquerra i tornar el pes a la dreta.
21-22. Shuffle amb l’esquerra enrere.

BÀSIC I TWIST
23-26. Bàsic fent ¼ de volta cap a la dreta.
27-30. Bàsic cap a l’esquerra.
31-32. Talons a la dreta i talons a lloc.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...