Daniel's Rock # 6a Workshop SHTBA

Temps: 64 - Parets: 4 - Parella
Autor/a: Emili Muntaner i M. Aragonés

Font: Emili Muntaner

6a Workshop SHTBA feta al "Texas Country Bar", a Vilassar de Mar (probablement l'any 2003)

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
The Mavericks - The losing side of me


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Nota: El noi i la noia es situen un davant de l’altra i la mà esquerra del noi agafa la mà dreta de la noia.

TOE STRUT, TOE STRUT I ROCK STEP
Noi:

1. Pas endavant amb el peu esquerre recolzant només el taló.
2. Abaixar tot el peu completant el pas.
3. Pas endavant amb el peu dret recolzant només el taló.
4. Abaixar tot el peu completant el pas.
5. Rock darrere amb el peu esquerre.
6. Retornar el pes al peu dret.

TOE STRUT, TOE STRUT I ROCK STEP
Noia:

1. Pas endavant amb el peu dret recolzant només la punta.
2. Abaixar tot el peu completant el pas.
3. Pas endavant amb el peu esquerre recolzant només la punta.
4. Abaixar tot el peu completant el pas.
5. Rock darrere amb el peu dret.
6. Retornar el pes al peu esquerre.

TOE STRUT, TOE STRUT, CROSS I VOLTA COMPLETA
Noi:

7. Pas endavant amb el peu esquerre recolzant només la punta.
8. Abaixar tot el peu completant el pas.
9. Pas endavant amb el peu dret recolzant només la punta.
10. Abaixar tot el peu completant el pas.
11. Creuar el peu esquerre per davant del peu dret, deixant anar la mà de la noia.
12. Fer una volta completa a la dreta, deixant el pes sobre el peu dret.

Nota: La mà esquerra del noi agafa la mà dreta de la noia i l’esquerra del noi la mà dreta de la noia.

TOE STRUT, TOE STRUT, CROSS I VOLTA COMPLETA
Noia
:
7. Pas endavant amb el peu dret recolzant només la punta.
8. Abaixar tot el peu completant el pas.
9. Pas endavant amb el peu esquerre recolzant només la punta.
10. Abaixar tot el peu completant el pas.
11. Creuar el peu dret per davant del peu esquerre, deixant anar la mà del noi.
12. Fer una volta completa a l’esquerra, deixant el pes sobre el peu esquerre.

Nota: La mà esquerra del noi agafa la mà dreta de la noia i l’esquerra del noi la mà dreta de la noia.

TOE STRUT, TOE STRUT, ROCK STEP
Noi:

13. Pas endavant amb el peu esquerre recolzant només la punta.
14. Abaixar tot el peu completant el pas.
15. Pas endavant amb el peu dret recolzant només la punta.
16. Abaixar tot el peu completant el pas.
17. Rock darrere amb el peu esquerre.
18. Retornar el pes al peu dret.

TOE STRUT AMB 1/4 DE VOLTA, TOE STRUT AMB 1/4 DE VOLTA I ROCK STEP
Noia:

13. Pas amb el peu dret per davant de l’esquerre recolzant només la punta, al mateix temps que fem 1/4 de volta a l’esquerra.
14. Abaixar tot el peu completant el pas.
15. Pas amb el peu esquerre al costat del peu dret recolzant només la punta, al mateix temps que fem 1/4 de volta a l’esquerra.
16. Abaixar tot el peu completant el pas.
17. Rock darrere amb el peu dret.
18. Retornar el pes sobre el peu esquerre.

TOE STRUT, TOE STRUT, ROCK STEP
Noi:

19. Pas endavant amb el peu esquerre recolzant només la punta, al mateix temps que aixeca la mà esquerra per damunt del cap de la noia.
20. Abaixar tot el peu completant el pas mantenint la mà esquerra alçada per damunt del cap de la noia.
21. Pas endavant amb el peu dret recolzant només la punta i començar a abaixar la mà esquerra per davant de la noia.
22. Abaixar tot el peu completant el pas.
23. Rock darrere amb el peu esquerre.
24. Retornar el pes al peu dret.

TOE STRUT, TOE STRUT AMB 1/4 DE VOLTA I ROCK STEP
Noia:

19. Pas endavant amb el peu dret recolzant només la punta, al mateix temps que aixeca la mà dreta per damunt del seu cap.
20. Abaixar tot el peu completant el pas mantenint la mà dreta alçada per damunt del seu cap.
21. Pas endavant amb el peu esquerre recolzant només la punta fent 1/4 de volta a la dreta i començant a abaixar la mà dreta per davant.

Nota: la Noia es situa al costat dret del noi.

22. Abaixar tot el peu completant el pas.
23. Rock darrere amb el peu dret fent 1/4 de volta a la dreta.
24. Retornar el pes al peu esquerre.

TOE STRUT, TOE STRUT, ROCK STEP
Noi:

25 . Pas endavant amb el peu esquerre recolzant només la punta, al mateix temps que aixeca la mà esquerra per damunt del cap de la noia.
26. Abaixar tot el peu completant el pas mantenint la mà esquerra alçada per damunt del cap de la noia.
27. Pas endavant amb el peu dret recolzant només la punta i començar a abaixar la mà esquerra per davant de la noia.
28. Abaixar tot el peu completant el pas.
29. Rock darrere amb el peu esquerre.
30. Retornar el pes al peu dret.

TOE STRUT, TOE STRUT, ROCK STEP
Noia:

25 . Pas endavant amb el peu dret recolzant només la punta, al mateix temps
que aixeca la mà dreta per damunt del seu cap.
26. Abaixar tot el peu completant el pas mantenint la mà dreta alçada per damunt del seu cap.
27. Pas endavant amb el peu esquerre recolzant només la punta i començant a abaixar la mà dreta per davant.

Nota: la Noia es situa davant del noi.

28. Abaixar tot el peu completant el pas.
29. Rock darrere amb el peu dret.
30. Retornar el pes al peu esquerre.

TOE STRUT , TOE STRUT AMB 1/4 DE VOLTA I ROCK STEP AMB 1/4 DE
VOLTA
Noi:

31. Pas endavant amb el peu esquerre recolzant només la punta.
32. Abaixar tot el peu completant el pas.
33. Pas endavant amb el peu dret recolzant només la punta, al mateix temps que fem 1/4 de volta a l’esquerra.
34. Abaixar tot el peu completant el pas.
35. Rock darrere sobre el peu esquerre fent 1/4 de volta a l’esquerra.
36. Retornar el pes al peu dret.

Nota: Es deixa anar la mà dreta del noi i la mà esquerra de la noia.

TOE STRUT AMB 1/4 DE VOLTA, TOE STRUT AMB 1/4 DE VOLTA I ROCK STEP
Noia:

31. Pas amb el peu dret per davant de l’esquerre recolzant només la punta, al mateix temps que fem 1/4 de volta a l’esquerra.
32. Abaixar tot el peu completant el pas.
33 Pas endavant amb el peu esquerre recolzant només la punta fent 1/4 de volta a l’esquerra.
34. Abaixar tot el peu completant el pas.
35. Rock darrere amb el peu dret.
36. Retornar el pes al peu esquerre.

Nota: Es deixa anar la mà dreta del noi i la mà esquerra de la noia.

ROCK, HOLD, ROCK, HOLD, PAS I CROSS
Noi:

37. Rock amb el peu esquerre a l’esquerra i posar la mà dreta damunt de l’espatlla esquerra de la noia.
38. Pausa.
39. Rock amb el peu dret a la dreta.
40. Pausa.
41. Pas amb el peu esquerre darrere.
42. Creuar el peu dret per davant del peu esquerre.

Nota: La mà esquerra del noi segueix agafada a la mà dreta de la noia.

ROCK, HOLD, ROCK, HOLD, PAS I CROSS
Noia:

37. Rock amb el peu dret a la dreta i posar la seva mà esquerra a l’avantbraç dret del noi.
38. Pausa.
39. Rock amb el peu esquerre a l’esquerra.
40. Pausa.
41. Pas amb el peu dret darrere.
42. Creuar el peu esquerre per davant del peu dret.

Nota: La mà esquerra del noi segueix agafada a la mà dreta de la noia.

STEP, HOLD, ROCK, HOLD, PAS I CROSS
Noi:

43. Pas amb el peu esquerre al costat del peu dret.
44. Pausa.
45. Rock a la dreta amb el peu dret.
46. Pausa.
47. Pas darrere amb el peu esquerre.
48. Creuar el peu dret per davant del peu esquerre.

STEP, HOLD, ROCK, HOLD, PAS I CROSS
Noia:

43. Pas amb el peu dret al costat del peu esquerre.
44. Pausa.
45. Rock a l’esquerra amb el peu esquerre.
46. Pausa.
47. Pas darrere amb el peu dret.
48. Creuar el peu esquerre per davant del peu dret.

PAS AMB 1/4 DE VOLTA, HOLD I TALONS
Noi:

49. En un temps fer 1/4 de volta a l’esquerra i pas endavant amb el peu esquerre, al mateix temps que agafa la mà esquerra de la noia amb la seva mà dreta per damunt de l’espatlla de la noia i amb la mà esquerra agafa la mà dreta de la noia per darrere del noi.
50. Pausa.
51. Marcar el taló del peu dret davant.
52. Tornar el peu dret al lloc deixant-hi el pes.
53. Marcar el taló del peu esquerre davant.
54. Tornar el peu esquerre al lloc.

PAS AMB 1/4 DE VOLTA, HOLD I TALONS
Noia:

49. En un temps fem 1/4 de volta a la dreta i pas endavant amb el peu dret, al mateix temps que agafa la mà dreta del noi amb la seva mà esquerra per damunt de l’espatlla de la noia i amb la mà dreta agafa la mà esquerra del noi per darrere d’ell.
50. Fem una pausa.
51. Marquem el taló del peu esquerre davant.
52. Tornem el peu esquerre al lloc deixant-hi el pes.
53. Marquem el taló del peu dret davant.
54. Tornem el peu dret al lloc.

POINT
Noi:

55. Marquem el peu esquerre a l’esquerra.
56. Tornem el peu esquerre al costat del peu dret deixant el pes al peu esquerre.

POINT
Noia:

55. Marquem el peu dret a la dreta.
56. Tornem el peu dret al costat del peu esquerre deixant el pes en el peu dret.

Noi - Noia:
57. Marquem el taló del peu dret davant.
58. Creuem el peu dret per davant del peu esquerre.
59. Pivotant sobre els peus fem 1/2 volta a l’esquerra.
60. Fem una pausa.

Nota: Al fer la 1/2 volta la mà dreta del noi i la mà esquerra de la noia passen per damunt del cap de la noia quedant a l’esquena del noi, a la vegada que la mà esquerra del noi i la mà dreta de la noia es situen per damunt de la espatlla de la noia.

TRIPLE STEP I TRIPLE STEP AMB 1/4 DE VOLTA
Noi:

61 - 62. Pas endavant amb el peu esquerre, pas amb el peu dret per darrere del peu esquerre, i pas endavant amb el peu esquerre.
63 - 64. Pas endavant amb el peu dret, pas amb el peu esquerre per darrere del peu dret, i pas endavant amb el peu dret fent 1/4 de volta a l’esquerra.

Nota: Al fer el quart de volta se deixen anar les dues mans lliscant la mà esquerra del noi per damunt de la espatlla i del braç de la noia fins a arribar a agafar la mà esquerra del noi la dreta de la noia.

TRIPLE STEP I TRIPLE STEP AMB 1/4 DE VOLTA
Noia:

61 - 62. Pas endavant amb el peu dret, pas amb el peu esquerre per darrere del peu dret, i pas endavant amb el peu dret.
63 - 64. Pas endavant amb el peu esquerre pas amb el peu dret per darrere del peu esquerre, i pas endavant amb el peu esquerre fent 1/4 de volta a l’esquerra.

Nota: Al fer el quart de volta es deixen anar les dues mans lliscant la mà esquerra del noi per damunt de l’espatlla i del braç de la noia fins a arribar a agafar la mà esquerra del noi la dreta de la noia.


Vídeos

Font: emilimuntaner


Font: emilimuntaner
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...