Danbiel # 2n Lloc al VIII Concurs del Nashville Country Club - 2006

Temps: 32 - Parets: 1
Autor/a: Gabi Ibáñez
Font: Paqui Monroy

Música del ball:
Trace Adkins - Rough & ReadyDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

CROSS. STEPS, CROSS, STEPS, CROSS, JUMP, KICK, SHUFFLE
1 Creuem peu dret per davant de l’esquerre i alcem el peu esquerre enrere
& Deixem el peu esquerre al lloc i alcem el peu dret davant
2 Pas peu dreta a la dreta
3 Creuem peu esquerre per davant del peu dret alçant el peu dret enrere
& Deixem el peu dret al lloc i alcem el peu esquerre davant
4 Pas peu esquerre a l’esquerra
5 Creuem peu dret per davant de l’esquerre i alcem el peu esquerre enrere
& En la mateixa posició saltem sobre el peu dret enrere
6 Deixem el peu esquerre al lloc al mateix temps que fem un kick davant amb la dreta
7 Abaixem el peu dret fent una pas davant
& Pas peu esquerre davant al costat del dret
8 Pas peu dret davant

HEEL & HEEL & TOE, ½ TURN, SCUFF-HIGHT, STOMP, SCUFF-HIGHT, STOMP
9 Taló esquerre davant
& Tornem el peu esquerre al lloc
10 Taló dret davant
& Tornem el peu dret al lloc
11 Punta esquerra darrere
12 Pivotant sobre el peu dret girem ½ volta cap a l’esquerra, alçant el genoll esquerre i abaixant-lo picant al terra
13 Scuff peu dret alçant el genoll dret
14 Piquem amb el peu dret davant
15 Scuff peu esquerre alçant el genoll esquerre
16 Piquem amb el peu esquerre davant

SHUFFLE FORWARD, ½ TURN, ½ TURN, SHUFFLE WITH ½ TURN, COASTER STEP
17 Pas peu dret davant
& Pas peu esquerre al costat del dret
18 Pas peu dret davant
19 Pas peu esquerre davant i girem ½ volta cap a la dreta alçant el genoll dret
20 Pas peu dret darrere i girem ½ volta cap a la dreta alçant el genoll esquerre
21 Abaixem el peu esquerre al terra fent ¼ de volta a la dreta
& Pas peu dret al costat de l’esquerre
22 Pas peu esquerre a l’esquerra fent ¼ de volta a la dreta
23 Pas peu dret darrere
& Pas peu esquerre darrere, al costat del peu dret
24 Pas peu dret davant

SHUFFLE FORWARD, ½ TURN, ½ TURN, SHUFFLE WITH ½ TURN, COASTER STEP
25 Pas peu esquerre davant
& Pas peu dret al costat de l'esquerre
26 Pas peu esquerre davant
27 Pas peu dret davant i girem ½ volta cap a l’esquerra alçant el genoll esquerre
28 Pas peu esquerre darrere i girem ½ volta cap a l’esquerra alçant el genoll dret
29 Abaixem el peu dret al terra fent ¼ de volta a l’esquerra
& Pas peu esquerre al costat del dret
30 Pas peu dret a fent ¼ de volta a l’esquerra
31 Pas peu esquerre darrere
& Pas peu dret darrere, al costat del peu esquerre
32 Pas peu esquerre davant

Després dels 32 counts, es fa el seguent tag:

TAG:
CROSS, STEP, HEEL, STEP, ½ TURN, STOMP

1 Creuem el peu dret per davant de l’esquerre
& Pas esquerre a l’esquerra
2 Taló dret davant en diagonal a la dreta
3 Tornem el peu dret al lloc
& Punta peu esquerre darrere i sobre el peu dret girem ½ volta cap a l’esquerra alçant el genoll esquerre
4 Abaixem el peu esquerre al lloc picant al terra

A mida que anem ballant anirem sumant els: CROSS, STEP, HEEL, STEP, dues vegades més a cada paret, seguit del pas 3 & 4 del tag, això si, un amb cada peu! si no caurem!

I tot seguit tornarem a començar el ball sempre a la mateixa paret

O sigui que queda de la següent manera:
Al final dels 32 counts de la 1a paret farem UN CROSS, STEP, HEEL, STEP, seguit del pas 3 & 4 del tag
Al final dels 32 counts de la 2a. paret farem TRES CROSS, STEP, HEEL, STEP, seguit del pas 3 & 4 del tag
Al final dels 32 counts de la 3a. paret farem CINC CROSS, STEP, HEEL, STEP, seguit del pas 3 & 4 del tag
Al final dels 32 counts de la 4a. Paret farem SET CROSS, STEP, HEEL, STEP, seguit del pas 3 & 4 del tag

I després sempre seran SET fins que acaba la música...


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...