Cruel

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full English English
Temps: 48 - Parets: 2
Autor/a: Lisa Ferguson (Traducció de N. Company / M. Fuster)

Font: Joris

Música del ball:
Elvis Presley - Don’t Be Cruel
The Judds - Don’t Be Cruel


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

STRUTTINT JAZZBOX
1 Cross punta peu dret per davant de l’esquerre
2 Abaixar el taló, deixant el pes sobre el peu dret
3 Pas darrere punta peu esquerre
4 Abaixar el taló, deixant el pes sobre el peu esquerre
5 Pas a la dreta punta peu dret
6 Abaixar el taló, deixant el pes sobre el peu dret
7 Punta peu esquerre al costat del dret
8 Abaixar el taló, deixant el pes sobre el peu esquerre

STRUTTING JAZZBOX
9 –16 Repetir els mateixos passos que en els counts 1-8

TWIST, CLAP, RIGHT & LEFT
17 Desplacem els talons a la dreta
18 Desplacem les puntes a la dreta
19 Desplacem els talons a la dreta
20 Desplacem les puntes a la dreta, amb clap
21 Desplacem els talons a l’esquerra
22 Desplacem les puntes a l’esquerra
23 Desplacem els talons a l’esquerra
24 Desplacem les puntes a l’esquerra, amb clap

TOE STRUTS BACK X 4
25 Pas darrere punta peu dret
26 Abaixem taló
27 Pas darrere punta peu esquerre
28 Abaixem taló
29 Pas darrere punta peu dret
30 Abaixem taló
31 Pas darrere punta peu esquerre
32 Abaixem taló

MONTEREY ½ TURN RIGHT, JAZZBOX
33 Touch punta peu dret a la dreta
34 Fem ½ volta a la dreta sobre el peu esquerre i peu dret al costat de l’esquerre
35 Touch punta peu esquerre a l’esquerra
36 Peu esquerre al costat del dret
37 Cross peu dret per davant de l’esquerre
38 Pas darrere peu esquerre
39 Pas a la dreta peu dret
40 Peu esquerre al costat del dret

CHASSE, BACK ROCK, RIGHT & LEFT
41 Pas a la dreta peu dret
& Pas a la dreta peu esquerre, al costat del dret
42 Pas a la dreta peu dret
43 Rock darrere sobre el peu esquerre
44 Tornar el pes sobre el peu dret
45 Pas a l’esquerra peu esquerre
& Pas a l’esquerra peu dret, al costat de l’esquerre
46 Pas a l’esquerra peu esquerre
47 Rock darrere sobre el peu dret
48 Tornar el pes sobre el peu esquerre


Vídeos

Font: alsonvideo
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...