Fly me to the moon # 1r lloc al Concurs del Texas - 2004 / 2n lloc al I del Shotwell 59 - 2004

Temps: 48 - Parets: 2
Autor/a: Ingrid Fornells i Joan Carles Verde (2004)

Font: Ingrid Fornells i Joan Carles Verde (2004)

Música del ball:
Ty England - Should've Asked Her Faster


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Toe, heel, toe, hold
1. Toe Touch amb la punta dreta al costat interior del peu esquerre; el peu esquerre fa swivel cap a la dreta
&. Heel Touch taló dret davant del peu esquerre, que fa un swivel cap a la dreta
2. Toe Touch amb la punta dreta al costat interior del peu esquerre; el peu esquerre fa swivel cap a la dreta
3. Hold

Heel, toe, heel, hold
4. Heel Touch taló dret davant del peu esquerre, que fa un swivel cap a la dreta
& Toe Touch amb la punta dreta al costat interior del peu esquerre; el peu esquerre fa swivel cap a la dreta
5. Heel Touch taló dret davant del peu esquerre, que fa un swivel cap a la dreta
6. Hold

Coaster step, hold
7. Pas darrere peu dret
& Pas darrere peu esquerre
8. Pas davant peu dret
9. Hold

Triple Step & ½ turn, hold
10. Pas davant peu esquerre
& Pas davant peu dret, darrere de l’esquerre fent ½ volta a la dreta
11. Pas darrere peu esquerre
12. Hold

Coaster step, hold
13. Pas darrere peu dret
& Pas darrere peu esquerre
14. Pas davant peu dret
15. Hold

Triple Step & ½ turn, hold
16. Pas davant peu esquerre
& Pas davant peu dret, darrere de l’esquerre fent ½ volta a la dreta
17. Pas darrere peu esquerre
18. Hold

Rock, step, scuff, hold
19. Rock darrere peu dret
& Step peu esquerre
20. Scuff peu dret
21. Hold

Scoot, scoot, stomp & ¼ turn, hold
22. Scoot peu esquerre
& Scoot peu esquerre
23. Stomp peu dret fent ¼ volta a l’esquerra
24. Hold

Step & ¼ turn, step, step & ¼ turn, hold
25. Pas davant peu dret i en diagonal cap a l’esquerra fent ¼ volta a l’esquerra
& Peu esquerre al costat del dret
26. Pas darrere peu dret i en diagonal cap a la dreta fent ¼ volta a l’esquerra
27. Hold

Stomp, stomp, stomp, hold
28. Stomp peu esquerre
& Stomp peu dret
29. Stomp peu esquerre
30. Hold

Step & ¼ turn, step, step & ¼ turn, hold
31. Pas davant peu dret i en diagonal cap a l’esquerra fent ¼ volta a l’esquerra
& Peu esquerre al costat del dret
32. Pas darrere peu dret i en diagonal cap a la dreta fent ¼ volta a l’esquerra
33. Hold

Stomp, stomp, stomp, hold
34. Stomp peu esquerre
& Stomp peu dret
35. Stomp peu esquerre
36. Hold

Step, cross, step & ¼ turn, hold
37. Pas dreta peu dret
& Pas peu esquerre per darrere del dret
38. Pas dreta peu dret fent ¼ volta a la dreta
39. Hold

Triple Step & ½ turn, hold
40. Pas davant peu esquerre
& Pas davant peu dret darrere de l’esquerre fent ½ volta a la dreta
41. Pas darrere peu esquerre
42. Hold

Rock, step, toe, hold
43. Rock darrere peu dret
& Step peu esquerre
44. Toe punta dreta darrere
45. Hold

Step, step, stomp, hold
46. Pas peu dret
& Pas peu esquerre
47. Stomp peu dret
48. Hold

Per la cançó escollida, s’han de fer els següents passos al finalitzar la cinquena paret:

Stomp, stomp, stomp, hold
1. Stomp peu esquerre
& Stomp peu dret
2. Stomp peu esquerre
3. Hold
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...