Flatwoods

Temps: 48 - Parets: 4
Autor/a: Joan Riera

Font: Joan Riera

Ball revisat Ball revisat

Música del ball:
Charlie Daniel's Band - The South's gonna do it again


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

KICK FORWARD, STOMP, FLICK, STOMP, RAMBLE RIGHT TOE, HEEL, TOE, STOMP UP
1-2. Kick peu dret davant, stomp peu dret al costat de l'esquerre
3-4. Kick peu dret darrera, stomp peu dret al costat de l'esquerre
5-6. Obrir punta dreta a la dreta, obrir taló dret a la dreta
7-8. Obrir punta dreta, stomp up peu esquerre al costat del dret

KICK FORWARD, STOMP, FLICK, STOMP, RAMBLE LEFT TOE, HEEL, TOE, STOMP UP
9 -10. Kick peu esquerre davant, stomp peu esquerre al costat del dret
11-12. Kick peu esquerre darrere, stomp peu esquerre al costat del dret
13-14. Obrir punta esquerra a l'esquerra, obrir taló esquerre a l'esquerra
15-16. Obrir punta esquerra, stomp up peu dret al costat de l'esquerre

WEAVE RIGHT, SCUFF
17-18. Pas peu dret a la dreta, cross peu esquerre darrere el dret
19-20. Pas peu dret a la dreta, cross peu esquerre davant el dret
21-22. Pas peu dret a la dreta, cross peu esquerre darrere el dret
23-24. Pas peu dret a la dreta, scuff peu esquerre al costat del dret

WEAVE LEFT, SCUFF
25-26. Pas peu esquerre a l'esquerra, cross peu dret darrere l'esquerra
27-28. Pas peu esquerre a l'esquerra, cross peu dret davant l'esquerra
29-30. Pas peu esquerre a l'esquerra, cross peu dret darrere l'esquerra
31-32. Pas peu esquerre a l'esquerra, scuff peu dret al costat de l'esquerra

STEP, SCUFF, STEP, SCUFf, SCOOT X 2, STEP, STOMP
33-34. Pas peu dret endavant, scuff peu esquerra al costat del dret
35-36. Pas peu esquerre endavant, scuff peu dret al costat de l'esquerre
37-38. Salt endavant amb el peu esquerre (2 cops) mantenint el peu dret aixecat
39-40. Pas peu dret endavant, stomp up peu esquerre al costat del dret

STEP 1/2 TURN LEFT, STOMP, HEEL, SPLIT, JAZZBOX 1/4 TURN RIGHT
41-42. Pas peu esquerre enrere fent 1/2 volta a l'esquerra, stomp peu dret al costat de l'esquerre
43-44. Obrir els talons, tancar els talons
45-46. Cross peu dret per davant de l'esquerre, pas peu esquerre enrere
47-48. Pas peu dret fent 1/4 de volta a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret (una mica avançat)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...