First Birthday

Temps: 32 - Parets: 2 Parella
Autor/a: Chatti The Valley (Març 2005)

Font: Xavi Badiella

Ball revisat Ball revisat

Música del ball:
The Mavericks - If You Only Knew


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Posició inicial de Sweetheart, posició de Two-Steps als counts 12 al 17

Left Forward SHUFLLE, Right ROCK STPE, Right Back SHUFLLE, Left Back ROCK STEP.
1.- Pas davant peu esquerre
&.- Pas davant peu dret a prop de l’esquerre
2.- Pas davant peu esquerre
3.- Pas davant peu dret (5ª)
4.- Canviar el pes sobre el peu esquerre
5.- Pas darrere peu dret
&.- Pas darrere peu esquerre a prop del dret
6.- Pas darrere peu dret
7.- Pas darrere peu esquerre (5ª)
8.- Canviar el pes sobre el peu dret

NOI
Left & Right Forward WALK, 1/4 TURN Right, Right TOUCH.

9.- Pas endavant peu esquerre
10.- Pas endavant peu dret
11.- Pas endavant peu esquerre & 1/4 volta a la dreta
12.- Touch peu dret al costat de l’esquerre

NOIA
Left & Richt Forward WALK, 3/4 Right TRAVELLING PIVOT.

9.- Pas endavant peu esquerre
10.- Pas endavant peu dret
11.- Fem 1/2 volta a la dreta & Pas darrere peu esquerre
12.- Fem 1/4 volta a la dreta & Pas peu dret al costat de l’esquerre

NOI
Right & Left & Right Forward WALK, Left HEEL TOUCH.

13.- Pas endavant peu dret
14.- Pas endavant peu esquerre
15.- Pas endavant peu dret
16.- Touch taló esquerre davant

NOIA
Left & Right & Left Backward WALK, Right Back TOE TOUCH.

13.- Pas darrere peu esquerre
14.- Pas darrere peu dret
15.- Pas darrere peu esquerre
16.- Touch punta dreta darrere

NOI
Left Back STEP, Right TOGETHER, Left STEP in place, Right SCUFF.

17.- Pas darrere peu esquerre
18.- Pas darrere peu dret, al costat de l’esquerre
19.- Pas en el lloc peu esquerre
20.- Scuff peu dret al costat de l’esquerre

NOIA
1/2 TRUN Left & Right Back STEP, Leftt TOGETHER, Right STEP in place, Left STEP in place.

17.- Fem 1/2 volta a l’esquerra & Pas darrere peu dret
18.- Pas darrere peu esquerre al costat del dret
19.- Pas en el lloc peu dret
20.- Pas en el lloc peu esquerre

Right JAZZ BOX 1/4 Right TURN, Right GRAPEVINE, Left JAZZ BOX.
21.- Peu dret creua per davant de l’esquerre (2ª Lock)
22.- Pas darrere peu esquerre (4ª)
23.- Fem 1/4 volta a la dreta & Pas dreta peu dret
24.- Peu esquerre al costat del dret
25.- Pas peu dret a la dreta
26.- Pas esquerre darrere del dret
27.- Pas peu dret a la dreta
28.- Pas esquerre al costat del dret
29.- Peu esquerre creua per davant del dret (2ª Lock)
30.- Pas darrere peu dret (4ª)
31.- Pas esquerre peu esquerre (2ª)
32.- Peu dret al costat de l’esquerre (1ª)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...