Fallin'

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Cinta Larrotcha

Font: Mary

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Jody Jenkins - Fallin' (Video)
Joe Nichols - Don't Ruin It For The Rest Of Us


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1 - 4 SIDE ROCK, TOGETHER
1 & 2 Rock peu dret al costat dret, tornar el pes l'esquerre, peu dret al costat de l’esquerre
3 & 4 Rock peu esquerre al costat esquerre, tornar el pes al dret, peu esquerre al costat del dret

5 - 8 STEP, CROSS, ¼ DRETA SUFFLE
5 – 6 Pas peu dret a la dreta, peu esquerre per darrere del dret
7 & 8 Pas peu dret davant ¼ volta a la dreta, peu esquerre al costat del dret pas peu dret davant.

9 – 12 ROCK STEP ESQUERRA, 1 VOLTA i ¼ ESQUERRA
9 – 10 Rock peu esquerre davant, tornar el pes al peu dret
11 - 12 Pas peu esquerre davant girant ½ volta a l’esquerra, pas peu dret davant girant ¾ volta a l’esquerra

13 – 18 STEP SLIDE, STEP TOE TOUCH
13 Pas llarg peu esquerre al costat esquerre
14 Arrossegar peu dret cap al peu esquerre, deixant el pes sobre el peu dret
& Pas peu esquerre a l’esquerra
15 Pas peu dret al costat de l’esquerra, deixant el pes sobre el peu dret
16 Marcar punta esquerra a l’esquerra

17 – 20 TOE TOUCH, HOLD, KICK BALL CHANGE
& Pas peu esquerre al costat del dret
17 Marcar punta dreta a la dreta
18 Pausa
19 Puntada peu dret davant
& Peu dret al costat de l’esquerre
20 Peu esquerreal costat del dret

21 – 24 SUFFLE DIAGONAL, ½ DRETA
21 Pas peu dret davant girant 1/8 volta a la dreta (13:30)
& Pas peu esquerre al costat del dret
22 Pas peu dret davant
23 Pas peu esquerre davant
24 Girar ½ volta a l’esquerra (19:30)

*Seguim en diagonal

25 - 28 SUFFLE DIAGONAL, ½ ESQUERRA
25 Pas peu esquerre davant
& Pas peu dret al costat de l’esquerre
26 Pas esquerre davant
27 Pas peu dret davant
28 Girar ½ volta a l’esquerra (13:30)

*Seguim en diagonal

29 – 32 VOLTA, PAS, CROSS
*Seguim en diagonal
29 Pas peu dret davant girant ½ volta a l’esquerra ( 19:30)
30 Pas peu esquerre davant girant ½ volta a l’esquerra ( 13:30)
31 Pas peu dret davant
32 pas peu esquerre per davant del dret girant 1/8 a la dreta ( 15:00)

* ara no estem en diagonal


Vídeos

Font: Lerso48
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...