Friends Team

Temps: 56 - Parets: 2
Autor/a: Marga Fort

Font: Marga Fort

Música del ball:
Sleepy Labeef - Sotgun Boogie
The Mavericks - I Don’t Care If You don’t Love Me Anymore


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Bàsic a la dreta
1 Peu dret a la dreta
2 Peu esquerra a la dreta per darrera del peu dret
3 Peu dret a la dreta
4 Peu esquerra al costat del dret

Bàsic a l’esquerra
5 Peu esquerra a l’esquerra
6 Peu dret a l’esquerra per darrera del peu esquerra
7 Peu esquerra a l’esquerra
8 Peu dret al costat de l’esquerra

Marcar talons peu dret i talons a la dreta
9 Taló peu dret endavant
10 peu dret a lloc
11 Taló peu dret endavant
12 peu dret a lloc
13 Girar tots dos talons cap a la dreta
14 talons a lloc
15 Girar tots dos talons cap a la dreta
16 talons a lloc

Marcar talons peu esquerra i talons a l’esquerra
17 Taló peu esquerra endavant
18 peu esquerra a lloc
19 Taló peu esquerra endavant
20 peu esquerra a lloc
21 Girar tots dos talons cap a la esquerra
22 talons a lloc
23 Girar tots dos talons cap a la esquerra
24 talons a lloc

Marcar peu dret i obrir talons
25 Marcar punta peu dret al darrera
26 Marcar taló peu dret al davant
27 Aixecar cama dreta (sense tocar el taló a la canya de la cama esquerra)
28 Abaixar peu dret al davant fent un stomp. (peu dret queda mes endavant
que el peu esquerra)
29 Obrim talons. (dret a la dreta, esquerra a l’esquerra)
30 Tanquem talons
31 Obrim talons. (dret a la dreta, esquerra a l’esquerra)
32 Tanquem talons

Marcar peu esquerra i obrir talons
33 Marcar punta peu esquerra al darrera
34 Marcar taló peu esquerra al davant
35 Aixecar cama esquerra ( sense tocar el taló a la canya de la cama dreta)
36 Abaixar peu esquerra al davant fent un stomp. (peu esquerra queda mes
endavant que el peu dret)
37 Obrim talons. (dret a la dreta, esquerra a l’esquerra)
38 Tanquem talons
39 Obrim talons. (dret a la dreta, esquerra a l’esquerra)
40 Tanquem talons

Rock Step amb peu dret i hold
41 i 42 Rock step amb el peu dret per davant del peu esquerra
43 i 44 Peu dret al costat de l’esquerra i hold

Rock Step amb peu esquerra i hold
45 i 46 Rock step amb el peu esquerra per davant del peu dret
47 i 48 Peu esquerra al costat del dret i hold

MONTERREY
49 Marcar punta peu dret a la dreta (lliscant a ran de terra)
50 Tornar punta peu dret a lloc
51 Marcar punta peu esquerra a l’esquerra (lliscant a ran de terra)
52 Tornar punta peu esquerra a lloc
53 Marcar peu dret a la dreta fent ½ volta a la dreta. (Dibuixant amb
el peu dret un semicercle).
54 Punta peu esquerra al costat del peu dret
55 Marcar punta peu esquerra a l’esquerra (lliscant a ran de terra)
56 Tornar punta peu esquerra a lloc
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...