Foot Boogie

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Ryan Dobry

Font: LD Pemai (traducció al català per Linedance.cat)

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Dwight Yoakam - Honky tonk man
Travis Tritt - This whisky ain't workin'


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

PUNTES
1 - 2. Obrim la punta del peu dret a la dreta i la tornem al lloc.
3 - 4. Obrim la punta del peu dret a la dreta i la tornem al lloc.
5 - 6. Obrim la punta del peu esquerre a l’esquerra i la tornem al lloc.
7 - 8. Obrim la punta del peu esquerre a l’esquerra i la tornem al lloc.

PUNTA, TALÓ, TALÓ I PUNTA AMB EL PEU DRET
9. Obrim la punta del peu dret a la dreta.
10. Obrim el taló del peu dret a la dreta.
11. Desplacem el taló del peu dret a l’esquerra.
12. Desplacem la punta del peu dret a l’esquerra "peus al costats".

PUNTA, TALÓ, TALÓ I PUNTA AMB EL PEU ESQUERRE
13. Obrim la punta del peu esquerre a l’esquerra.
14. Obrim el taló del peu esquerre a l’esquerra.
15. Desplacem el taló del peu esquerre a la dreta.
16. Desplacem la punta del peu esquerre a la dreta "peus al costats".

PUNTES, TALONS, TALONS I PUNTES AMB AMBDÓS PEUS
17. Obrim al mateix temps la punta del peu dret a la dreta i la punta del peu esquerre a l’esquerra.
18. Obrim al mateix temps el taló del peu dret a la dreta i el taló del peu esquerre a l’esquerra.
19. Desplacem al mateix temps el taló del peu dret a l’esquerra i el taló del peu esquerre a la dreta.
20. Desplacem al mateix temps la punta del peu dret a l’esquerra i la punta del peu esquerre a la dreta "peus al costats".

PASSOS I HITCH
21 - 22. Pas endavant amb el peu dret i ajuntar el peu esquerre.
23. Pas endavant amb el peu dret.
24. Aixequem el genoll esquerre.

PASSOS I 1/2 VOLTA
25 - 26. Pas endavant amb el peu esquerre i ajuntar el peu dret.
27. Pas endavant amb el peu esquerre.
28. Aixequem el peu dret fent 1/2 volta a l’esquerra.

PASSOS I STOMP
29 - 30. Pas endavant amb el peu dret i ajuntar el peu esquerre.
31. Pas endavant amb el peu dret.
32. Stomp amb el peu esquerre al costat del peu dret.


Vídeos

Font:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...