If only

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Christopher J. Spicer

Font: Kick it (Traducció de Josep Ponsà)

Ball revisat Ball revisat

Música del ball:
Leland Martin - If I Had Long Legs Like Alan Jackson
Alan Jackson - Work In Progress


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

RIGHT VINE, CROSS, STEP OUT, COASTER STEP
1-2 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre per darrere peu dret
3-4 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre creuant peu dret
5 Pas peu dret a la dreta
6 Pas enrere amb peu esquerre
7 Pas peu dret al costat de peu esquerre
8 Pas peu esquerre endavant

POINT, STEP, LEFT MONTEREY, STEP, HOLD
1-2 Peu dret endavant, pas peu dret al costat de peu esquerre
3-4 Touch peu esquerre a l’esquerra, fem ½ volta per sobre peu esquerre deixant el pes al peu esquerre
5-6 Touch peu dret a la dreta, pas peu dret al costat de peu esquerre (pes a la dreta)
7-8 Pas peu esquerre lleugerament endavant, hold

RIGHT ¼ VOLTA, RIGHT ½ VOLTA, RIGHT ½ VOLTA, LEFT STEP, ROCK STEP, TOUCH, HOLD
1 Pas peu dret cap a la dreta mentre fem a ¼ volta a la dreta
2 Pas peu esquerre endavant mentre fem a ½ volta a la dreta
3 Fem ½ volta a la dreta començant amb el peu dret
4 Pas endavant amb peu esquerre
5-6 Rock endavant amb peu dret, canviar el pes al peu esquerre
7 Touch peu dret al costat de peu esquerre
8 Hold

DOUBLE JAZZ BOX amb RIGHT ¼ VOLTA
1-2 Creuem peu dret per damunt peu esquerre, enrere amb peu esquerre
3-4 Pas ¼ volta a la dreta amb peu dret, pas peu esquerre al costat de peu dret
5-6 Cross pas peu dret per damunt peu esquerre, enrera amb peu esquerre
7-8 Pas ¼ volta a la dreta amb peu dret, pas peu esquerre al costat de peu dret
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...