I might

Temps: 32 - Parets: 2
Autor/a: Lois Lightfoot (UK) (Traducció de N. Company / M. Fuster)

Font: Joris

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Sam Bassey - I Might
Montgomery Gentry - Carrying On
Junior Brown - Ain’t Gonna Work Today


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

TOUCH FORWARD, STEP BACK, COASTER STEP
1 Touch peu dret davant
2 Pas darrere peu dret
3 Pas darrere peu esquerre
& Pas darrere peu dret, al costat de l’esquerre
4 Pas davant peu esquerre

TOUCH FORWARD, STEP BACK, COASTER STEP
5 Touch peu dret davant
6 Pas darrere peu dret
7 Pas darrere peu esquerre
& Pas darrere peu dret, al costat de l’esquerrea
8 Pas davant peu esquerre

RIGHT SHUFFLE FORWARD, PIVOT ½ TURN
9 Pas davant peu dret
& Pas davant peu esquerre, darrere del dret
10 Pas davant peu dret
11 Pas davant peu esquerre
12 ½ volta a la dreta pivotant i deixant el pes sobre el peu dret

LEFT SHUFFLE FORWARD, PIVOT ½ TURN
13 Pas davant peu esquerre
& Pas davant peu dret, darrere de l’esquerre
14 Pas davant peu esquerre
15 Pas davant peu dret
16 ½ volta a l’esquerra pivotant i deixant el pes sobre el peu esquerre

SYNCOPATED VINE RIGHT, ROCK & CROSS
17& Pas a la dreta peu dret, peu esquerre darrere del dret
18& Pas a la dreta peu dret, peu esquerre per davant del dret
19& Rock a la dreta peu dret, tornar el pes sobre el peu esquerre
20 Cross peu dret per davant de l’esquerre

SYNCOPATED LEFT RIGHT, ROCK & CROSS
21& Pas a l’esquerra peu esquerre, peu dret darrere de l’esquerre
22& Pas a l’esquerra peu esquerre, peu dret per davant de l’esquerre
23& Rock a l’esquerra peu esquerre, tornar el pes sobre el peu dret
24 Cross peu esquerre per davant del dret

STEP TOUCH RIGHT, STEP TOUCH LEFT
25 Pas a la dreta peu dret
26 Touch peu esquerre al costat del dret & clap
27 Pas a l’esquerra peu esquerre
28 Touch peu dret al costat de l’esquerre & clap

½ MONTEREY TURN
29 Touch peu dret a la dreta
30 ½ volta a la dreta sobre el peu esquerre i peu dret al costat de l’esquerre
31 Touch peu esquerre a l’esquerra
32 Peu esquerre al costat del dret, deixant el pes sobre el peu esquerre


Vídeos

Font: emilimuntaner
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...