Hi Sweety # 18è lloc al I Concurs del Rodeo Country - 2004

Temps: 44 - Parets: 4
Autor/a: Dan McFlyer (2005)

Font: Dan McFlyer

Música del ball:
Alan Jackson - Meat and potato man


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

El ball es balla amb la mà esquerra al cinturó per aguantar les pistoles i el braç dret a ritme del ball queda penjant, llest per desenfundar o seguir el ritme, a excepció de quan es saluda amb l'esquerra, que aleshores aguanta el cinturó.

1-2 Kick amb la cama dreta - kick amb la cama dreta

3-4 Mitjançant un saltet i canvi de pes, kick amb la cama esquerra - kick
amb la cama esquerra

5-6 Amb un saltet marquem taló dret al davant i amb un altre saltet marquem
taló esquerra al davant

7-8 Amb un saltet i canvi de pes, fem un pas amb la dreta endavant i marquem
cadera dreta a la dreta - marquem cadera dreta un altre cop a la dreta (tot
això mentre saludem amb la mà dreta amb el barret)

9-10 Marquem dues caderes esquerres cap a l'esquerra

11-12 Fem un pas amb la dreta cap enrrere i marquem dues caderes a la dreta
(mentre saludem amb la mà esquerra amb el barret)

13-14 Fem dues caderes cap a l'esquerra

15-16 Fem taló dret endavant i amb un saltet fem taló esquerra endavant

17-18 Amb un saltet i canvi de pes fem un shuffle amb la dreta cap endavant

19-20 Fem un rock-step amb la dreta endavant

21-22 Fem un shuffle amb la dreta cap endarrera

23-24 Fem un rock-step amb la dreta endarrera i piquem amb l'esquerra al davant en tornar del rock-step

25-26 Fem taló dret endavant i amb un saltet fem taló esquerra endavant

27-28 Amb un saltet i canvi de pes, fem un shuffle amb la dreta endavant,
tot fent mitja volta cap a l'esquerra

29-30 Continuem amb un altre shuffle fent mitja volta més cap a l'esquerra

31-32 Fem un Rock-Step endavant amb la dreta

33-34 Fem un shuffle amb la dreta, endarrera, mentre fem tres quarts de volta cap a la dreta

35-36 Fem un stomp amb l'esquerra i un hold amb clap

37-40 Fem un Hook Combination amb l'esquerra (marquem taló esquerra al
davant, hook amb la cama esquerra per davant, taló esquerra al davant, peu
esquerra al lloc)

41-42 Pivotant sobre el taló esquerra i la punta dreta, fem un quart de volta cap a l'esquerra i tornem el peu esquerra al lloc

43-44 Pivotant sobre el taló esquerra i la punta dreta, fem un quart de volta cap a l'esquerra i tornem el peu esquerra al lloc i fent un canvi de pes per tornar a començar
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...