Heaven

Temps: 60 - Parets: 2
Autor/a: Marta Cotolí

Font: Núria i Sebastià Giner. L'autora ha indicat a través de Josep Maria Fito que el ball original és de 2 parets i està pensat per ser ballat en parella.

Música del ball:
Tracy Byrd - Heaven in my woman's eyes (Lletra cançó)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

NOTA: Els passos del noi són els que corresponen si es vol ballar en linedance
NOTA: EN PARELLA, ens agafem com en el Two Step


Passos del noi

PASSOS ENDAVANT
1. Pas endavant amb el peu dret. Ràpid
2. Pas endavant amb el peu esquerra. Ràpid
3 - 4. Pas endavant amb el peu dret. Lent
5 - 6. Pas endavant amb el peu esquerra. Lent

1/2 VOLTA I PASSOS ENRERA
7. Pas endavant amb el peu dret fent 1/2 volta a l'esquerra. Ràpid
8. Pas enrera amb el peu esquerra. Ràpid
9 - 10. Pas enrera amb el peu dret. Lent
11 - 12. Pas enrera amb el peu esquerra. Lent

PASSOS ENRERA I PASSOS ENDAVANT
13. Pas enrera amb el peu dret. Ràpid
14. Pas enrera amb el peu esquerra. Ràpid
15 - 16. Pas endavant amb el peu dret. Lent
17 - 18. Pas endavant amb el peu esquerra. Lent

PASSOS ENDAVANT I PASSOS LATERALS
19. Pas endavant amb el peu dret. Ràpid
20. Pas endavant amb el peu esquerra. Ràpid
21 - 22. Pas a la dreta amb el peu dret. Lent
23 - 24. Pas a l'esquerra amb el peu esquerra. Lent

Ens quedem amb els peus oberts.

PASSOS LATERALS "TANCAR I OBRIR" I CROSS
25. Pas al centre amb el peu dret. Ràpid
26. Pas al centre amb el peu esquerra. Ràpid
27 - 28. Pas a la dreta amb el peu dret. Lent
29 - 30. Pas a l'esquerra amb el peu esquerra. Lent

Ens quedem amb els peus oberts.

PASSOS LATERALS "TANCAR I OBRIR" I CROSS
31. Pas al centre amb el peu dret. Ràpid
32. Pas al centre amb el peu esquerra. Ràpid
33 - 34. Pas a la dreta amb el peu dret. Lent
35 - 36. Pas a la dreta amb el peu esquerra creuant-lo per darrera del peu dret. Lent

PAS, CROSS, PAS I 1/4 DE VOLTA
37. Pas a la dreta amb el peu dret. Ràpid
38. Pas a la dreta amb el peu esquerra creuant-lo per davant del peu dret. Ràpid
39 - 40. Pas a la dreta amb el peu dret. Lent
41 - 42. Pas al lloc amb el peu esquerra fent 1/4 de volta a l'esquerra. Lent

NOTA, EN PARELLA: Ens quedem de costat, la noia a la dreta del noi i agafats de les mans. Ma dreta del noi agafada a la ma esquerra de la noia.(com passejant)

PAS, SLIDE I PASSOS ENDAVANT
43. Pas endavant amb el peu dret. Ràpid
44. Arrosseguem el peu esquerra per darrera del peu dret fins a tocar-lo. Ràpid
45 - 46. Pas endavant amb el peu dret. Lent
47 - 48. Pas endavant amb el peu esquerra. Lent

PASSOS ENDAVANT I 1/2 VOLTA
49. Pas endavant amb el peu dret. Ràpid
50. Pas endavant amb el peu esquerra. Ràpid
51 - 52. Pas endavant amb el peu dret. Lent
53 - 54. Fem 1/2 volta a l'esquerra en sec. Lent

NOTA, EN PARELLA: Ens quedem de costat, la noia a l’esquerra del noi i agafats de les mans. Ma esquerra del noi agafada a la ma dreta de la noia.(com passejant)

PASSOS ENDAVANT I 1/4 VOLTA
55. Pas endavant amb el peu dret. Ràpid
56. Pas endavant amb el peu esquerra. Ràpid
57 - 58. Pas endavant amb el peu dret. Lent
59 - 60. Fem 1/2 volta a l'esquerra en sec. Lent

NOTA, EN PARELLA: Tornen a estar, de cara i ens agafem com el Two Step


Passos de la noia

NOTA: EN PARELLA, ens agafem com en el Two Step

PASSOS ENRERA
1. Pas enrera amb el peu esquerra. Ràpid
2. Pas enrera amb el peu dret. Ràpid
3 - 4. Pas enrera amb el peu esquerra. Lent
5 - 6. Pas enrera amb el peu dret. Lent

1/2 VOLTA I PASSOS ENDAVANT
7. Pas enrera amb el peu esquerra fent 1/2 volta a l'esquerra. Ràpid
8. Pas endavant amb el peu dret. Ràpid
9 - 10. Pas endavant amb el peu esquerra. Lent
11 - 12. Pas endavant amb el peu dret. Lent

PASSOS ENDAVANT I PASSOS ENRERA
13. Pas endavant amb el peu esquerra. Ràpid
14. Pas endavant amb el peu dret. Ràpid
15 - 16. Pas enrera amb el peu esquerra. Lent
17 - 18. Pas enrera amb el peu dret. Lent

PASSOS ENRERA I PASSOS LATERALS
19. Pas enrera amb el peu esquerra. Ràpid
20. Pas enrera amb el peu dret. Ràpid
21 - 22. Pas a l'esquerra amb el peu esquerra. Lent
23 - 24. Pas a la dreta amb el peu dret. Lent

Ens quedem amb els peus oberts.

PASSOS LATERALS "TANCAR I OBRIR"
25. Pas al centre amb el peu esquerra. Ràpid
26. Pas al centre amb el peu dret. Ràpid
27 - 28. Pas a l'esquerra amb el peu esquerra. Lent
29 - 30. Pas a la dreta amb el peu dret. Lent

Ens quedem amb els peus oberts.

PASSOS LATERALS "TANCAR I OBRIR" I CROSS
31. Pas al centre amb el peu esquerra. Ràpid
32. Pas al centre amb el peu dret. Ràpid
33-34. Pas a l'esquerra amb el peu esquerra. Lent
35-36. Pas a l'esquerra amb el peu dret creuant-lo per darrera del peu esquerra. Lent

PAS, CROSS, PAS I 1/4 DE VOLTA
37. Pas a l'esquerra amb el peu esquerra. Ràpid
38. Pas a l'esquerra amb el peu dret creuant-lo per davant del peu esquerra. Ràpid
39 - 40. Pas a l'esquerra amb el peu esquerra. Lent
41 - 42. Pas al lloc amb el peu dret fent 1/4 de volta a la dreta. Lent

NOTA, EN PARELLA: Ens quedem de costat, el noi a l’esquerra de la noia i agafats de les mans. Ma esquerra de la noia agafada a la ma dreta del noi.(com passejant)

PAS, SLIDE I PASSOS ENDAVANT
43. Pas endavant amb el peu esquerra. Ràpid
44. Arrosseguem el peu dret per darrera del peu esquerra fins a tocar-lo. Ràpid
45 - 46. Pas endavant amb el peu esquerra. Lent
47 - 48. Pas endavant amb el peu dret. Lent

PASSOS ENDAVANT I 1/2 VOLTA
49. Pas endavant amb el peu esquerra. Ràpid
50. Pas endavant amb el peu dret. Ràpid
51 - 52. Pas endavant amb el peu esquerra. Lent
53 - 54. Fem 1/2 volta a la dreta en sec. Lent

NOTA, EN PARELLA: Ens quedem de costat, el noi a dreta de la noia i agafats de les mans. Ma dreta de la noia agafada a la ma esquerra del noi.(com passejant)

PASSOS ENDAVANT I 1/4 VOLTA
55. Pas endavant amb el peu esquerra. Ràpid
56. Pas endavant amb el peu dreta Ràpid
57 - 58. Pas endavant amb el peu esquerra. Lent
59 - 60. Pas endavant amb la dreta fent 1/2 volta a la dreta en sec. Lent

NOTA, EN PARELLA: Tornen a estar, de cara i ens agafem com el Two Step


Vídeos

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...