Gringo's

Temps: 48 - Parets: 2
Autor/a: Sílvia Reventós (1997)

Font: LD Pemai (traducció al català per Linedance.cat)

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Rick Trevino - Backwards
Mark Chesnutt - Hello honky tonk
Alvin Crow - Honky tonk trail


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

PUNTES, TALÓ I HOOK
1 - 2. Marquem la punta del peu dret a la dreta i la tornem al lloc.
3 - 4. Marquem la punta del peu esquerre a l’esquerra i la tornem al lloc.
5 - 6. Marquem el taló del peu dret davant i l’apugem per davant de la canya de la bota del peu esquerre.

PAS, SLIDE, PAS I HOOK
7. Abaixem el peu dret fent un pas endavant.
8. Arrosseguem el peu esquerre per el terra creuat per darrere del peu dret.
9. Pas endavant amb el peu dret.
10. Hook amb el peu esquerre per darrere del peu dret.

SALTS AMB KICK, PASSOS, HOOK, KICK, PAS I STOMP
11. Amb un petit salt, fem una puntada endavant amb el peu dret i un pas darrere amb el peu esquerre.
12. Amb un petit salt fem un pas darrere amb el peu dret i fem un Hook amb el peu esquerre per darrere del peu dret.
13. Amb un petit salt, fem una puntada endavant amb el peu dret i un pas darrere amb el peu esquerre.
14. Stomp amb el peu dret a lloc.

PUNTES, TALÓ I HOOK
15 - 16. Marquem la punta del peu esquerre a l’esquerra i la tornem al lloc.
17 - 18. Marquem la punta del peu dret a la dreta i la tornem al lloc.
19 - 20. Marquem el taló del peu esquerre davant i l’apugem per davant de la canya de la bota del peu dret.

PAS, SLIDE, PAS I HOOK
21. Abaixem el peu esquerre fent un pas endavant, recolzant-hi el pes.
22. Arrosseguem el peu dret per el terra creuat per darrere del peu esquerre.
23. Amb el peu esquerre fem un pas endavant.
24. Hook amb el peu dret per darrere del peu esquerre.

SALTS AMB KICK, PASSOS, HOOK, KICK, PAS I STOMP
25. Amb un petit salt, fem una puntada endavant amb el peu esquerre i un pas darrere amb el peu dret.
26. Amb un petit salt fem un pas darrere amb el peu esquerre i fem un Hook amb el peu dret per darrere del peu esquerre.
27. Amb un petit salt, fem una puntada endavant amb el peu esquerre i un pas darrere amb el peu dret.
28. Stomp amb el peu esquerre a lloc.

KICK, TALONS, KICK I TALONS
29 - 30. Fem una puntada endavant en diagonal a l’esquerra amb el peu dret i el tornem al lloc.
31 - 32. Desplacem els dos talons al costats cap a l’esquerra i els tornem al lloc.
33 - 34. Fem una puntada endavant en diagonal a la dreta amb el peu esquerre i el tornem al lloc.
35 - 36. Desplacem els dos talons al costats a la dreta i els tornem al lloc.

KICK BALL CHANGE, PAS, 1/2 VOLTA I JAZZ BOX
37 - 38. Kick Ball Change començant amb el peu dret.
39 - 40. Pas endavant amb el peu dret i fem 1/2 volta a l’esquerra.
41 - 44. Jazz Box començant amb el peu dret.


Vídeos

Font: maes73
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...