Kompàs

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Emili Muntaner
Font: Emili Muntaner

Música del ball:
Arly Karlsen - I'll Be Your Sugar Daddy


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Coreografia d'Emili Muntaner creada, entre altres coses, pel IV Aniversari Countrycat Febrer 2.007

1 a 8 Tres passos a la dreta , ½ volta dreta, tres passos a l’esquerra
1.- Pas peu dret a la dreta
2.- Pas peu esquerre a la dreta per darrere del dret
3.- Pas peu dret a la dreta
4.- Pas peu esquerre davant
5.- ½ volta a la dreta
6.- Pas peu esquerre a l’esquerra
7.- Pas peu dret a l’esquerra per darrere de l’esquerre
8.- Pas peu esquerre a l’esquerra

9 a 16 Tres passos a la dreta , ½ volta dreta, tres passos a l’esquerra
1.- Pas peu dret a la dreta
2.- Pas peu esquerre a la dreta per darrere del dret
3.- Pas peu dret a la dreta
4.- Pas peu esquerre davant
5.- Fem ½ volta a la dreta
6.- Pas peu esquerre a l’esquerra
7.- Pas peu dret a l’esquerra per darrere de l’esquerre
8.- Pas peu esquerre a l’esquerra deixant el pes a l’esquerre

17 a 24 Sis salts i dos stomps up
1.- Peu dret creuant per davant de l’esquerre al mateix temps que l’esquerre fa un hook per darrere del dret
2.- Peu esquerre a terra i kick peu dret davant
3.- Peu dret darrere i ick peu esquerre davant
4.- Peu esquerre creuant per davant del dret al mateix temps que la dreta fa un hook per darrere de l’esquerre
5.- Peu dret a terra i kick peu esquerre davant
6.- Peu esquerre al costat del dret deixant el pes a l’esquerra
7.- Stomp up peu dret al costat de l’esquerre
8.- Stomp up peu dret al costat de l’esquerre

25 a 32 Kick ball change dreta, rock step dreta, sailor step amb ¼ a la dreta, stomp esquerre, stomp up dreta
1.- Kick peu esquerre davant
&.- Pas peu dret al costat de l’esquerre
2.- Pas peu esquerre al costat del dret
3.- Rock peu dret a la dreta
4.- Tornem el pes a l’esquerre
5.- Pas peu dret darrere de l’esquerre
&.- Pas peu esquerre a l’esquerra girant ¼ de volta a la dreta
6.- Pas peu dret a la dreta
7.- Stomp peu esquerre al costat del dret
8.- Stomp up peu dret al costat de l’esquerre

BRIDGE
En acabar la segona, quarta, sisena i vuitena paret s’afageixen aquest passos:

1.- Stomp up peu dret al costat de l’esquerre
2.- Stomp up peu dret al costat de l’esquerre
3.- Stomp up peu dret al costat de l’esquerre
4.- Stomp up peu dret al costat de l’esquerre

Després d'això es reinicia la coreografia des del count 1.

FINAL DEL BALL
Després de fer els sis salts i els dos stomps dels passos 17 a 24, al acabar el ball (a la novena paret) se li afegeix un altre stomp amb el peu dret.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...