Joker # Finalista al VI Concurs del Nashville Country Club - 2004

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del fullFrançais Français

Temps: 76 - Parets: 2
Autor/a: Erica, Maria, Noemí i Laura 

Font: Francesc Benet

Música del ball:
Kevin Denney - Correct me if I’m right
Jann Browne - Change your mind
Kenefick - Don’t make me come over there


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SECCIÓ-1 KICK, STOMP, ½ TURN, STOMP, CROSS, SCISSOR STEP
1-2 Kick Peu esquerre davant – Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret
3-4 ½ volta dreta sobre Peu esquerre, Peu dret davant – Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret
5-6 Peu dret creua davant Peu esquerre – Peu esquerre a l’esquerra
7-8 Peu dret darrere – Peu esquerre creua davant Peu dret

SECCIÓ-2 SCISSOR STEP, ¼ TURN, TOE BACK, SCUFF, STOMP, SCUFF
1-2 Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre darrere
3-4 Peu dret creua davant Peu esquerre – ¼ volta dreta, Peu esquerre a l’esquerra
5-6 Touch Punta dreta darrere – Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre
7-8 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre – Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-3 STEP SIDE, TOE CROSS BACK, UNWIND ½ TURN, HOLD, ROCKING CHAIR
1-2 Peu esquerre a l’esquerra – Touch Punta dreta creua darrere Peu esquerre
3-4 Desenrotllar ½ volta dreta – Pausa
5-6 Rock Peu esquerre creua davant Peu dret – tornar sobre Peu dret
7-8 Rock Peu esquerre darrere – tornar sobre Peu dret

SECCIÓ-4 STEP FWD, HOLD, STOMP TWICE, TRIPLE STEP ½ TURN, ROCK FWD ½ TURN
1-2 Peu esquerre davant – Pausa
3-4 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre – Stomp Peu dret davant
5 & 6 ½ volta dreta, Triple step Peu esquerre-Peu dret-Peu esquerre
7-8 ½ volta dreta, Rock Peu dret davant – tornar sobre Peu esquerre

SECCIÓ-5 ½ TURN, HOLD, ¼ TURN, CROSS BACK, HEEL, HEEL, ½ TURN, HOLD
1-2 ½ volta dreta, Peu dret davant – Pausa
3-4 ¼ volta dreta, Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret creua darrere Peu esquerre
5-6 (saltant) tornar sobre Peu esquerre i Touch Taló dret davant – tornar sobre Peu dret i Touch Taló esquerre davant
7-8 ½ volta dreta, posar Punta esquerra a terra – Pausa

SECCIÓ-6 SLOW COASTER STEP, HOLD, SHUFFLE SIDE, ROCK BACK STEP
1-4 Peu dret darrere – Peu esquerre al costat del Peu dret – Peu dret davant – Pausa
5 & 6 Pas chassés Peu esquerre-Peu dret-Peu esquerre a l’esquerra
7-8 Rock Peu dret darrere – tornar sobre Peu esquerre

SECCIÓ-7 SIDE, STOMP, ½ TURN, STOMP, HEEL FWD, HEEL DIAG, TOE BACK, SCUFF
1-2 Peu dret cap a la dreta – Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret
3-4 ½ volta esquerra, Peu esquerre a l’esquerra – Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
5-6 Touch Taló dret creua davant Peu esquerre – Touch Taló dret davant diagonal dreta
7-8 tornar sobre Peu dret i Touch Punta esquerra darrere – Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-8 JAZZ BOX, SCUFF, STEP FWD, FULL TURN, STOMP
1-2 Peu esquerre creua davant Peu dret – Peu dret darrere
3-4 Peu esquerre a l’esquerra – Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre
5-6 Peu dret davant – Girar ½ volta esquerra (mantenir Pes del cos sobre Peu dret)
7-8 ½ volta esquerra, Peu esquerre davant – Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-9 SWIVEL ¼ TURN, SCUFF ¼ TURN, GRAPEVINE, SCUFF, SHUFFLE ½ TURN
1-2 ¼ volta dreta, Swivel Taló esquerre a l’esquerra i Punta dreta cap a la dreta – ¼ volta dreta, Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret
3-4 Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret creua darrere Peu esquerre
5-6 Peu esquerre a l’esquerra – Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre
7 & 8 ½ volta esquerra, Pas chassés Peu dret-Peu esquerre-Peu dret

SECCIÓ-10 HEEL FWD, TOE BACK, PIVOT ½ TURN, STOMP
1-2 Touch Taló esquerre davant – Touch Punta esquerra darrere
3-4 Girar ½ volta esquerra, posar Taló esquerre a terra – Stomp Peu dret al costat del Peu esquerreVídeos

Font: silviacalsina
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...