Lover's hideaway

Temps: 64 - Parets: 4
Autor/a: Alison Biggs (Traducció de N. Company / M. Fuster)

Font: Joris

Música del ball:
Keith Urban - The River (Lletra amb traducció al català)


Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

¼ RIGHT MONTEREY TOUCH, RIGHT SIDE SHUFFLE
1 Touch punta dreta al costat dret
2 ¼ volta cap a la dreta sobre el peu esquerre i peu dret al costat de l’esquerre
3 Pas a la dreta peu dret
& Pas a la dreta peu esquerre, al costat del dret
4 Pas a la dreta peu dret

LEFT CROSS ROCK & RECOVER, LEFT SIDE SHUFFLE ¼ TURN STEP
5 Rock Cross sobre el peu esquerre per davant del dret
6 Tornar el pes darrere sobre el peu dret.
7 Pas a l’esquerra peu esquerre
& Pas a l’esquerra peu dret, al costat de l’esquerre
8 Pas a l’esquerra peu esquerre amb ¼ volta

¼ LEFT PIVOT TURN, RIGHT CROSS SHUFFLE
9 Pas davant peu dret
10 ¼ volta a l’esquerra sobre el peu dret, deixant el pes sobre el peu esquerre
11 Cross peu dret per davant de l’esquerre
& Pas peu esquerre lleugerament a l’esquerra
12 Cross peu dret per davant de l’esquerre

LEFT SIDE ROCK & RECOVER, LEFT SAILOR STEP
13 Rock a l’esquerra amb peu esquerre
14 Tornar el pes sobre el peu dret
15 Peu esquerre darrere del dret (5ª posició)
& Pas peu dret cap a la dreta (2ª posició)
16 Pas davant peu esquerre

½ LEFT PIVOT TURN, RIGHT KICK BALL CHANGE
17 Pas davant peu dret
18 ½ volta a l’esquerra deixant el pes sobre el peu esquerre
19 Kick (puntada) davant peu dret
& Peu dret al costat de l’esquerre
20 Pas davant peu esquerre

RIGHT HEEL GRIND WITH ¼ TURN RIGHT, RIGHT COASTER STEP
21 Touch davant taló dret
22 ¼ volta a la dreta sobre el taló dret
23 Pas darrere peu dret
& Pas darrere peu esquerre, al costat del dret
24 Pas davant peu dret

LEFT SIDE ROCK & RECOVER, SYNCOPATED WEAVE RIGHT
25 Rock al costat esquerra sobre el peu esquerre
26 Tornar el pes sobre el dret
27 Cross peu esquerre per darrere del dret
& Pas a la dreta peu dret
28 Cross peu esquerre per davant del dret

RIGHT SIDE ROCK & RECOVER, RIGHT COASTER STEP
29 Rock al costat dret sobre el peu dret
30 Tornar el pes sobre l’esquerre
31 Pas darrere peu dret
& Pas darrere peu esquerre, al costat del dret
32 Pas davant peu dret

LEFT TOUCH KICK, LEFT COASTER STEP
33 Touch punta esquerra al costat del dret
34 Kick (puntada) davant peu esquerre
35 Pas darrere peu esquerre
& Pas darrera peu dret, al costat de l’esquerre
36 Pas davant peu esquerre

½ TURN LEFT RONDE, TOUCH RIGHT, RIGHT COASTER STEP
37 ½ volta sobre peu esquerre mentre fem Ronde’ amb el dret
38 Touch punta dreta al costat de l’esquerre
39 Pas darrere peu dret
& Pas darrere peu esquerre, al costat del dret
40 Pas davant peu dret

LEFT TOUCH KICK, LEFT COASTER STEP
41 Touch punta esquerra al costat del dret
42 Kick (puntada) davant peu esquerre
43 Pas darrere peu esquerre
& Pas darrere peu dret, al costat de l’esquerre
44 Pas davant peu esquerre

½ TURN LEFT RONDE, TOUCH RIGHT, RIGHT COASTER STEP
45 ½ volta sobre peu esquerre mentre fem Ronde’ amb el dret
46 Touch punta dreta al costat de l’esquerre
47 Pas darrere peu dret
& Pas darrere peu esquerre, al costat del dret
48 Pas davant peu dret

LEFT CROSS ROCK & RECOVER, LEFT SIDE SHUFFLE ¼ TURN LEFT
49 Rock Cross sobre el peu esquerre per davant del dret
50 Tornar el pes darrere sobre el dret.
51 Pas a l’esquerra peu esquerre amb ¼ volta
& Pas peu dret darrere de l’esquerre
52 Pas davant peu esquerre

RIGHT ROCK FORWARD & RECOVER, RIGHT COASTER STEP
53 Rock davant sobre el peu dret
54 Tornar el pes darrere sobre l’esquerre
55 Pas darrere peu dret
& Pas darrere peu esquerre, al costat del dret
56 Pas davant peu dret

LEFT ROCK FORWARD & RECOVER, ½ TURN LEFT, LEFT FORWARD SHUFFLE
57 Rock davant sobre el peu esquerre
58 Tornar el pes darrere sobre el dret
59 ½ volta a l’esquerra peu esquerre
& Peu dret darrere de l’esquerre
60 Pas davant peu esquerre

½ LEFT PIVOT TURN, RIGHT KICK BALL CHANGE
61 Pas davant peu dret
62 ½ volta a l’esquerra sobre el peu dret, deixant el pes sobre el peu esquerre
63 Kick (puntada) davant peu dret
& Peu dret al costat de l’esquerre
64 Canviar el pes sobre el peu esquerre


Vídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...