Little Paula

Temps: 58 - Parets: 4
Autor/a: Marga Fort (Maig 2005)

Font: Marga Fort i Sebastià Giner (redactat)

Música del ball:
Adam Harvey - She’s gone, gone, gone
Vince Gill - One more last chance


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Marcar taló,a la cama, puntada,1/2 volta shuffle dreta
1 Marcar taló peu dret endavant
2 Taló dret a mitja cama esquerra
3 Puntada endavant peu dret
4 ½ volta sobre peu esquerra a la dreta, amb la cama dreta enlaire
5 Puntada endavant amb peu dret
6 Peu al costat de l’esquerra
7 & 8 Shuffle a lloc començant amb el peu dret

Marcar taló,a la cama, puntada,1/2 volta shuffle esquerra
9 Marcar taló peu esquerra endavant
10 Taló esquerra a mitja cama dreta
11 Puntada endavant peu esquerra
12 ½ volta sobre peu dret a l’esquerra, amb la cama esquerra enlaire
13 Puntada endavant amb peu esquerra
14 Peu esquerra al costat del dret
15 & 16 Shuffle a lloc començant amb el peu esquerra

Charleston
17 Pas endavant amb el peu dret
18 Pas endarrera amb el peu dret
19 pas endarrera amb el peu esquerra
20 Pas endavant amb el peu esquerra

Punta, taló, cros dreta i hold
21 Marcar punta peu dret endarrera
22 Marcar taló dreta davant en dirrecció a l’esquerra
23 Creuar dreta per davant de peu esquerra
24 Hold

Punta, taló, cros esquerra i hold
25 Marcar punta peu esquerra endarrera
26 Marcar taló esquerra davant en direcció a la dreta
27 Creuar esquerra per davant de peu dret
28 Hold

Balanceig dreta, cross i hold
29 Peu dret a la dreta
30 Passar pes a l’esquerra
31 Creuar dreta per davant de l’esquerra
32 Hold

Balanceig esquerra, ¼ a la dreta, cross i hold
33 Peu esquerra a l’esquerra
34 Passar pes a la dreta, girant ¼ de volta a la dreta
35 Creuar esquerra per davant de la dreta
36 Hold

½ Volta a l’esquerra
37 Peu dret endavant
38 ½ volta a l’esquerra

Passes endavant, dreta esquerra
39 i 40 Dreta endavant, juntar esquerra a dreta
41 i 42 Dreta endavant, juntar esquerra a dreta
43 i 44 Esquerra endavant, juntar dreta a esquerra
45 i 46 Esquerra endavant, juntar dreta a esquerra

Volta sencera en dos 1/2s voltes a l’esquerra
47 i 48 Pas dreta endavant i ½ volta a l’esquerra
49 i 50 Pas dreta endavant i ½ volta a l’esquerra

Rock step, a lloc i hold amb peu dret
51 Peu dret a l’ esquerra per davant del peu esquerra
52 Passar pes a peu esquerra
53 Tornar peu dret a lloc
54 Hold

Rock step, a lloc i hold amb peu esquerra
55 Peu esquerra a la dreta per davant del peu dret
56 Passar pes a peu dret
57 Tornar peu esquerra a lloc
58 Hold
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...