Little Girl

Temps: 96 - Parets: 2
Autor/a: S. Mimó, P. Asensi, A. Mansilla, S. Boada

Font: LD Pemai (traducció al català per Linedance.cat)

Música del ball:
Billy Paul - Bottom dollar
Billy Paul - Little girl


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SCUFF, PASSOS I HOLD
1. Scuff amb el peu dret al costat del peu esquerre.
2. Petit pas a la dreta amb el peu dret.
3. Petit pas a l’esquerra amb el peu esquerre "Peus oberts".
4. Fem una pausa.

CROSS, PAS, CROSS I HOLD
5. Creuem el peu dret per darrere del peu esquerre.
6. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
7. Creuem el peu dret per davant del peu esquerre.
8. Fem una pausa.

SCUFF, PASSOS I HOLD
9. Scuff amb el peu esquerre al costat del peu dret.
10. Petit pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
11. Petit pas a la dreta amb el peu dret "Peus oberts".
12. Fem una pausa.

CROSS, PAS, CROSS I HOLD
13. Creuem el peu esquerre per darrere del peu dret.
14. Pas a la dreta amb el peu dret.
15. Creuem el peu esquerre per davant del peu dret.
16. Fem una pausa.

ROCK AMB 1/4 DE VOLTA, PAS I HOLD
17 - 18. Rock a la dreta amb el peu dret i tornem el pes al peu esquerre fent 1/4 de volta a la dreta.
19. Pas darrere amb el peu dret.
20. Fem una pausa.

SLOW COASTER STEP I HOLD
21. Pas darrere amb el peu esquerre.
22. Pas darrere amb el peu dret al costat del peu esquerre.
23. Pas endavant amb el peu esquerre.
24. Fem una pausa.

BRUSH, PAS I HOLD
25. Brush amb el peu dret fent una puntada endavant.
26. Brush amb el peu dret fent una puntada darrere.
27. Stomp amb el peu dret fent un pas a la dreta.
28. Fem una pausa.

KICK, PASSOS I HOLD
29. Fem una puntada endavant amb el peu esquerre.
30. Pas endavant amb el peu esquerre.
31. Pas endavant amb el peu dret.
32. Fem una pausa.

ROCK AMB 1/4 DE VOLTA, PAS I HOLD
33 - 34. Rock a l’esquerra amb el peu esquerre i tornem el pes al peu dret fent 1/4 de volta a l’esquerra.
35. Pas darrere amb el peu esquerre.
36. Fem una pausa.

SLOW COASTER STEP I HOLD
37. Pas darrere amb el peu dret.
38. Pas darrere amb el peu esquerre al costat del peu dret.
39. Pas endavant amb el peu dret.
40. Fem una pausa.

BRUSH, PAS I HOLD
41. Brush amb el peu esquerre fent una puntada endavant.
42. Brush amb el peu esquerre fent una puntada darrere.
43. Stomp amb el peu esquerre fent un pas a l’esquerra.
44. Fem una pausa.

KICK, PASSOS I HOLD
45. Fem una puntada endavant amb el peu dret.
46. Pas endavant amb el peu dret.
47. Pas endavant amb el peu esquerre.
48. Fem una pausa.

PAS, CROSS, PAS I HOLD
49. Pas a la dreta amb el peu dret.
50. Creuem el peu esquerre per darrere del peu dret.
51. Pas a la dreta amb el peu dret.
52. Fem una pausa.

CROSS, 1/4 DE VOLTA, PAS I HOLD
53. Creuem el peu esquerre per darrere del peu dret.
54. Pas a la dreta amb el peu dret fent 1/4 de volta a l’esquerra.
55. Pas endavant amb el peu esquerre.
56. Fem una pausa.

TALONS I PUNTES
57. Marquem el taló del peu dret davant inclinant la punta del peu a la dreta.
58. Marquem la punta del peu dret darrere inclinant el taló a la dreta.
59. Marquem el taló del peu dret davant inclinant la punta del peu a la dreta.
60. Aixequem el peu dret per davant de la canya de la bota del peu esquerre marcant la punta.
61. Marquem el taló del peu dret davant inclinant la punta del peu a la dreta.
62. Marquem la punta del peu dret darrere inclinant el taló a la dreta.

1/2 VOLTA I HOLD
63. Fem 1/2 volta a la dreta deixant marcat el taló del peu dret davant.
64. Fem una pausa.

PASSOS, CROSS I HOLD
65. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
66. Pas darrere amb el peu dret.
67. Creuem el peu esquerre per davant del peu dret.
68. Fem una pausa.

PASSOS, CROSS I HOLD
69. Pas a la dreta amb el peu dret.
70. Pas darrere amb el peu esquerre.
71. Creuem el peu dret per davant del peu esquerre.
72. Fem una pausa.

BALANCEIGS I HOLD
73 - 75. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre deixant-hi caure el pes, tornem el pes al peu dret i després al peu esquerre.
76. Fem una pausa.

PAS, CROSS AMB 3/4 DE VOLTA, PAS I HOLD
77. Pas a la dreta amb el peu dret.
78. Creuem el peu esquerre per darrere del peu dret fent 3/4 de volta a l’esquerra.
79. Pas endavant amb el peu dret.
80. Fem una pausa.

CROSS, SPIN, PAS I HOLD
81. Creuem el peu esquerre per davant del peu dret.
82. Fem una volta completa a la dreta.
83. Pas endavant amb el peu dret.
84. Fem una pausa.

ROCK, STEP, SLIDE I HOLD
85. Rock davant amb el peu esquerre.
86. Tornem el pes al peu dret.
87. Slide darrere amb el peu esquerre fins a trobar al peu dret.
88. Fem una pausa.

PAS, CROSS, PAS I CROSS
89. Pas a la dreta amb el peu dret.
90. Creuem el peu esquerre per darrere del peu dret.
91. Pas a la dreta amb el peu dret.
92. Creuem el peu esquerre per davant del peu dret.

SALT AMB KICK, PAS, CROSS I PAS
93. Amb un salt fem un pas a la dreta amb el peu dret i fem una puntada endavant amb el peu esquerre.
94. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
95. Creuem el peu dret per darrere del peu esquerre.
96. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...