Listen to your heart

Temps: 32 - Parets: Big circle
Autor/a: Jaume Andreu

Font: Jaume Andreu

Ball revisat Ball revisat

Música del ball:
Alan Jackson - A Woman’s Love
Mark Chesnutt - Your love is a Miracle


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

PASSOS CONJUNTS PEL NOI I LA NOIA (counts 1-16)

1-8 STEP RIGHT, STEP LEFT, TRIPLE STEP ½ TURN RIGHT, ½ TURN RIGHT, TRIPLE STEP.
1 Pas dret davant
(La mà dreta passa per darrere de la noia agafant la seva mà dreta i l'esquerra passa per davant d'ell agafant la mà esquerra de la noia).
2 Pas esquerre davant
3 Pas davant peu dret
& Pas davant peu esquerre darrere del dret (3ª posic.)
4 Pas davant peu dret
5 Pas esquerre ½ volta a la dreta
(Ens deixem anar les mans dretes i les esquerres passen per sobre el cap de la noia).
6 Pas dret ½ volta a la dreta
(Ens deixem anar les mans esquerres agafant-nos al mateix temps de les mans dretes i passem les esquerres per sobre el cap de la noia quedant igual que al principi).
7 Pas davant peu esquerre
& Pas davant peu dret darrere de l’esquerre (3ª Posic.)
8 Pas davant peu esquerre

9-16 HEEL, HOOK, HEEL LEFT (SYNCOPAID), TRIPLE STEP ½, TURN STEP ½, ROCK BEHING, TRIPLE STEP FORWARD.
9 Touch taló dret davant
& Hook peu dret davant esquerre
10 Touch taló dret davant
11 Pas dret costat dret ¼ de volta a la dreta
& Peu esquerre al costat del dret
12 Peu dret costat dret ¼ de volta a la dreta
13 Pas esquerre ½ a la dreta
(Ens deixem anar les mans dretes i les esquerres passen per sobre el cap de la noia).
14 Pas dret darrera
(Ens deixem anar les mans esquerres i ens tornem a agafar igual que al principi).
15 Pas esquerre davant
& Pas dret darrere de l’esquerre (3ª Posic.)
16 Pas esquerre davant

PASSOS DEL NOI FINS AL FINAL DEL BALL (counts 17-32):

17-24 STEP ¾ TURN, STEP¼ TURN, TRIPLE STEP, ROCK, STEP ¼, COASTER STEP 1/8

17 Pas peu dret davant

(ens deixem anar de les mans esquerres, i després les dretes. Tot seguit el noi agafa amb la mà esquerra la mà dreta de la noia).

18 ¾ a l'esquerre

(hem quedat un davant de l'altre i ens agafem de les dues mans).
19 Pas peu dret al costat dret
& Peu esquerre al costat del dret
20 Peu dret a la dreta
21 Canviar pes cama esquerra
22 Pas peu dret ¼ a l’esquerra

(El noi deixa anar la mà esquerra de la noia. Hem quedat un darrere l'altre en el sentit contrari al que circulàvem. Sseguidament ens deixem anar les altres mans)

23 Peu esquerre darrere 1/8 volta a l'esquerra.
& Peu dret al costat de l’esquerre
24 Pas peu esquerre davant

(A l'iniciar el coaster ens agafem creuant les mans. Hem quedat un davant de l'altre en diagonal)

25-32 STEP DIAGONAL 3/8, COASTER STEP 1/4, STOMP, STEP, LOCK, TRIPLE STEP ¼.
25 Pas peu dret diagonal 3/8 a l'esquerra.

(Deixem anar la mà esquerre del noi i la dreta de la noia. Hem quedat un darrere l'altre en sentit normal al que hem començat circulant. Seguidament ens deixem anar les altres mans).

26 Pas peu esquerre darrere ¼ a l'esquerra.
& Peu dret darrere al costat de l'esquerre.
27 Pas peu esquerre davant

(A l'iniciar el coaster ens agafem creuant les mans. Hem quedat un davant de l'altre).
28 Stomp peu dret al costat de l’esquerre
29 Pas peu esquerre al costat esquerre

(El noi deixa anar la mà dreta de la noia. La dreta del noi i l'esquerra de la noia passen per sobre el cap de la noia mentre ella gira).

30 Peu dret darrere de l’esquerre
31 Pas peu esquerre ¼ cap a l’esquerra
& Peu dret darrere de l’esquerre
32 Pas peu esquerre davant

(Efectuem aquest temps agafant-nos com al principi).


PASSOS DE LA NOIA FINS AL FINAL DEL BALL (counts 17-32):

17-24 STEP ¼, TOUCH LEFT, TRIPLE STEP, STEP RIGHT, STEP 1/4, COASTER STEP 3/8.
17 Pas peu dret ¼ volta esquerra

(ens deixem anar de les mans esquerras, i després les dretes. Tot seguit el noi agafa amb la mà esquerra la mà dreta de la noia).

18 Touch peu esquerre al costat del dret.

(hem quedat un davant de l'altre i ens agafem de les dues mans).

19 Pas peu esquerre al costat esquerre
& Peu dret al costat de l’esquerre
20 Peu esquerre al costat esquerre
21 Pas peu dret al costat dret
22 Pas peu esquerre ¼ a la dreta

(El noi deixa anar la mà esquerra de la noia. Hem quedat un darrera l'altre en el sentit contrari al que circulàvem. Sseguidament ens deixem anar les altres mans)

23 Peu dret darrere 3/8 volta a la dreta
& Peu esquerre al costat del dret
24 Pas peu dret davant

(A l'iniciar el coaster ens agafem creuant les mans. Hem quedat un davant de l'altre en diagonal)

25-32 STEP DIAGONAL 1/8, COASTER STEP ¼, GRAPEVINE 1 ¼.
25 Pas peu esquerre diagonal 1/8 a la dreta

(Deixem anar la mà esquerre del noi i la dreta de la noia. Hem quedat un darrere l'altre en sentit normal al que hem començat circulant. Seguidament ens deixem anar les altres mans).

26 Pas peu dret darrere ¼ a la dreta
& Peu esquerre darrere al costat del dret
27 Pas peu dret davant

(A l'iniciar el coaster ens agafem creuant les mans. Hem quedat un davant de l'altre).

28 Stomp peu esquerre al costat del dret
29 Pas peu dret al costat dret

(El noi deixa anar la mà dreta de la noia. La dreta del noi i l'esquerra de la noia passen per sobre el cap de la noia mentre ella gira).

30 Peu esquerre 1/2 cap a la dreta
31 Peu dret 1/2 cap a la dreta
32 Pas peu esquerre ¼

(Efectuem aquest temps agafant-nos com al principi).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...