Lightning Polka

Checked Video disponibleEnglish English

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Peter Metelnick

Font: Country Sant Andreu

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Loretta Lynn - Somewhere someone's fallin' in love
Sherrié Austin - Little bird (Lletra amb traducció al català)
Dixie Chicks - Sin WagonDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

RIGHT SIDE ROCK & RECOVER, SYNCOPATED WAVE TO LEFT
1 Rock a la dreta sobre el peu dret
2 Tornar el pes sobre l'esquerre, a lloc
3 Peu dret darrere de l’esquerre
& Pas a l'esquerra amb peu esquerre
4 Peu dret per davant de l’esquerre

LEFT SIDE ROCK & RECOVER, LEFT SAILOR STEP
5 Rock a l’esquerra sobre el peu esquerre
6 Tornar el pes sobre el dret, a lloc
7 Peu esquerre darrere del dret (5ª)
& Pas peu dret una mica a la dreta (2ª)
8 Pas peu esquerre una mica a l’esquerra (2ª)

FORWARD SHUFFLE, ½ TURN RIGHT
9 Pas davant peu dret
& Peu esquerre darrere del dret
10 Pas davant peu dret
11 Pas davant peu esquerre
12 Fem ½ volta a la dreta (06:00)

HEEL SWITCHES, CROSS OVER TOE TOUCH
13 Touch taló esquerre davant
& Peu esquerre al costat del dret
14 Touch taló dret davant
& Peu dret al costat de l’esquerre
15 Touch taló esquerre davant
16 Cross/Touch punta esquerra per davant del peu dret

FORWARD SHUFFLE, ½ TURN LET
17 Pas davant peu esquerre
& Peu dret darrere de l’esquerre
18 Pas davant peu esquerre
19 Pas davant peu dret
20 Fem ½ volta a l’esquerra (12:00)

HEEL SWITCHES, STOMP, ¼ TURN RIGHT & KICK
21 Touch taló dret davant
& Peu dret al costat de l’esquerre
22 Touch taló esquerre davant
& Peu esquerre al costat del dret
23 Stomp Up peu dret al costat de l’esquerre
24 Fem ¼ de volta a la dreta i Kick davant peu dret (03:00)

COASTER STEP, SHUFFLE FORWARD
25 Pas darrere peu dret
& Peu esquerre al costat del dret
26 Pas davant peu dret
27 Pas davant peu esquerre
& Peu dret darrere de l’esquerre
28 Pas davant peu esquerre

½ TURN LEFT, STEPS FORWARD (ALTERNATIVE: 2 PIVOT TURN FORWARD)
29 Pas davant peu dret
30 Fem ½ de volta a l’esquerra (09:00)
31 Pas davant peu dret o Pas peu dret davant girant ½ volta a l’esquerra
32 Pas davant peu esquerre o Pas peu esquerre darrere girant ½ volta a l’esquerra
(hem fet un volta sencera, avançant cap endavant)


Vídeos:

Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: TexannaNSC
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...