Latin foxtrot

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Peter Heath

Font: Kick it (Traducció de Josep Ponsà)

Ball revisat Ball revisat

Música del ball:
The Mavericks - Blue moon
Tracy Byrd - Back In The Swing Of Things


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

FORWARD BOX FOXTROT; WALK 2; QUICK FISHTAIL 4
1-2& Pas amb l’esquerra endavant, pas peu dret a la dreta, ajuntar esquerra a la dreta
3-4& Pas peu dret enrere, pas amb esquerra a l’esquerra, ajuntar peu dret a l’esquerra
5-6 Pas amb l’esquerra endavant pas peu dret endavant
7&8& Pas amb l’esquerra diagonal enrere i a l’esquerra, pas peu dret a la dreta, pas esquerra davant del peu dret, cross peu dret per darrere l’esquerre

PADDLE 2, FORWARD TRIPLE
9-10 Rock endavant amb l’esquerre fent ¼ volta a la dreta tornar pes al peu dret
11&12 Pas amb l’esquerre endavant, peu dret a l’esquerra, pas esquerre endavant

FORWARD ROCK 2& TURN ¼ RIGHT, SIDE TRIPLE
13-14 Rock endavant peu dret fent ¼ volta a la dreta tornar pes al peu esquerre
15&16 Pas peu dret a la dreta, ajuntar esquerre a la dreta, pas peu dret a la dreta

CROSS LUNGE FOXTROT TWICE; NEW YORKER CHA; OPEN TWINKLE TWICE
17-18& Rock amb l’esquerra davant peu dret, tornar el pes al peu dret, pas esquerre a l’esquerra
19-20& Rock peu dret davant peu esquerre, tornar el pes al peu esquerre, pas peu dret a la dreta
21-22 Rock amb l’esquerre davant peu dret tornar el pes al peu dret
23&24 Pas amb l’esquerre a l’esquerra, peu dret a l’esquerra pas esquerre a l’esquerra
25-26 Creuar dreta davant peu esquerre, rock peu esquerre a l’esquerra, tornar el pes al peu dret
27-28& Creuar esquerre davant peu dret, rock peu dret a la dreta, tornar el pes al peu esquerre

FRONT, SIDE & TURN ¼ RIGHT, FORWARD TRIPLE
29-30 Creuar dreta davant peu esquerre rock peu esquerre a l’esquerra fent ¼ volta a la dreta
31&32 Tornar el pes al peu dret endavant, ajuntar esquerre a la dreta, pas peu dret endavant
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...