No part of # 2n Lloc al IV Concurs del Kansas (2006) #

Temps: 64 - Parets: 4
Autor/a: The Pin Ups (Març 2006)

Font: Neus Lloveras 

Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Billy Yates - No part ofDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-4:
Kick endavant amb la cama D.
Stomp peu D al costat del E.
Obrim punta D cap a la D i seguidament la tanquem.

5-8:
Obrim cama D cap a la D.
Creuem E per darrera.
Obrim cama D cap a la D.
Stomp peu E al costat del D.

9-12:
Pas endavant amb la E(una mica en diagonal).
Stomp cama D al costat de la E.
Pas enrera amb la cama D.
Kick amb la E al davant.

13-16:
Deixem E a terra.
Creuem cama D per davant de la E.
Obrim cama E cap a la E.
Stomp amb peu D al costat del E.

17-22:
Punta D enrera i girem ½ volta cal a la D (deixant el pes al peu D).
Rock endavant amb cama E i tornem el pes a la D.
Rock enrera amb la cama E i tornem el pes a la D.

23-32:
Pas endavant amb la E i hook amb la D per darrera.Fent ¼ de volta cap a la D deixem la cama D a terra i hook amb la E per darrera.
Fent ¼ de volta cap a la D deixem la cama E a terra i hook amb la D per davant.
Sense canviar de paret deixem la cama D a terra i fem un hook amb la E per darrera.
(En total hem fet ½ volta cap a la D).
La cama E es desplaça cap al costat E (sense tocar a terra,”a l'aire”).
Cama E passa per davant de cama D (sense tocar A terra “a l'aire”).

33-36:
Baixem cama E fent un pas cap a la E.
Creuem D per darrera.
Pas amb la E cap a la E.
Scuff amb la cama D.

37-40:
Creuem D per sobre de E(tot el pés a la cama
D).Tornem el pés a la cama E.Obrim cama D cap a la D i stomp E al costat de D (JAZZBOX).

41-44:
Obrim punta E cap a la E.
Obrim taló E cap a la E.
Obrim punta E cap a la E.
Stomp amb la D al costat de la E.

45-48:
Kick endavant amb la cama D.
Stomp amb la D al costat de la E.
Kick enrera amb cama D.
Scuff amb la D.

49-52:
Pas endavant amb la cama D.
Stomp cama E al costat de la D.
Fent ¼ de volta cap a la E obrim cama E cap a la E.
Stomp cama D al costat de la E.

53-56:
Marquem taló D al davant.
Pujem peu D a la canya de la cama E (Per davant).
Baixem el peu D fent 2 stomps al davant.
(Després de fer això deixar tot el pes a la cama D).

57-60.
Sense moure la cama D per res:
Moure taló E cam a la D.
Moure taló E cap a la E.
Moure taló E cap a la dreta.
Fer un hold.
(Després de fer això deixar tot el pes al peu E.)

61-64.
Volta en 4 temps cap a la E: (avancem D i fem ½ volta, avancem D i fem½ volta.

Nota:
El ball té tres ponts, que consten de 12 temps cada un. Els tres ponts tenen els mateixos temps i passos. Són els seguents:

1-4:
Punta D al costat D.
Pas enrera amb la D creuant per darrera de la E.
Punta E al costat E
Pas enrera amb la E creuant per darrera de la D

5-10:
Rock enrera amb la D.
Tornem el pes a la E.
(agafem impuls i…):
2 voltes senceres cap a la nostra E, cada una de les voltes amb 2 temps. En total són 2 voltes cap a la E en 4 temps (a la vegada AVANCEM)

11-12:
Stomp amb la D.
Stomp amb la E.

Els ponts es fan cada vegada que acabem el ball a la paret principal i al acabar el ball a la paret totalment contrária.Es a dir,al acabar de fer la volta cap a l’esquera dels temps 61-64,i ens trobem a la paret on hem començat el ball,es fá el pont, i també cuan ens passa aixó a la paret inversa.Aixó passa 3 vegades al ball.


Vídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...