Pulp fiction

Temps: 64 - Parets: 2
Autor/a: Israel R. Cotes

Font: Emili Muntaner

Música del ball:
Chuck Berry - You never can tell


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

01 A 08 GRAPEVINE DRETA, GRAPEVINE ESQUERRA
01.- Pas peu dret a la dreta
02.- Pas peu esquerra a la dreta per darrere del dret
03.- Pas peu dret a la dreta
04.- Pas peu esquerra al costat del dret
05.- Pas peu esquerra a l’esquerra
06.- Pas peu dret per darrere de l’esquerra
07.- Pas peu esquerra a l’esquerra
08.- Pas peu dret a l’esquerra al costat de l’esquerra

09 A 16 ¼ VOLTA A L’ESQUERRA, ½ VOLTA A L’ESQUERRA, JAZZBOX
01.- Pas peu dret davant
02.- ¼ volta a l’esquerra
03.- Pas peu dret davant
04.- ½ volta a l’esquerra
05.- Pas peu dret perd avant de l’esquerra
06.- Pas peu esquerra darrera
07.- Pas peu dret a la dreta
08.- Pas peu esquerra a la dreta, al costat del dret

17 A 24 ROCK STEP DRETA, STEP, HOLD, ROCK STEP ESQUERRA, STEP, HOLD
01.- Rock peu dret a la dreta
02.- Tornar el pes a l’esquerra
03.- Pas peu dret a l’esquerra al costat de l’esquerra
04.- Hold, pausa
05.- Rock peu esquerra a l’esquerra
06.- Tornar el pes a la dreta
07.- Pas peu esquerra a la dreta al costat de la dreta
08.- Hold, pausa

25 A 32 SWIVELS DRETA (X3), CLAP, SWIVELS ESQUERRA (X3), CLAP
01.- Deixant el pes sobre les puntes dels dos peus movem els dos talons a la dreta
02.- Passem el pes sobre els dos talons i movem les dues puntes a la dreta
03.- Deixant el pes sobre les puntes dels dos peus movem els dos talons a la dreta
04.- Clap, palmellada amb ambdues mans
05.- Deixant el pes sobre les puntes dels dos peus movem els dos talons a l’esquerra
06.- Passem el pes sobre els dos talons i movem les dues puntes a l’esquerra
03.- Deixant el pes sobre les puntes dels dos peus movem els dos talons a l’esquerra
04.- Clap, palmellada amb ambdues mans

33 A 40 SWIVEL DRETA, CLAP, SWIVEL ESQUERRA, CLAP, SWIVEL DRETA, SWIVEL ESQUERRA, SWIVEL CENTRE, HOLD
01.- Deixant el pes sobre les puntes dels dos peus movem els dos talons a la dreta
02.- Clap, palmellada amb ambdues mans
03.- Deixant el pes sobre les puntes dels dos peus movem els dos talons a l’esquerra
04.- Clap, palmellada amb ambdues mans
05.- Deixant el pes sobre les puntes dels dos peus movem els dos talons a la dreta
06.- Deixant el pes sobre les puntes dels dos peus movem els dos talons a l’esquerra
07.- Deixant el pes sobre les puntes dels dos peus movem els dos talons al centre
08.- Hold, pausa

41 A 48 ROCK STEP DRETA, CROSS, HOLD, ROCK STEP ESQUERRA, CROSS, HOLD
01.- Rock peu dret a la dreta
02.- Tornem el pes a l’esquerra
03.- Pas peu dret a l’esquerra per davant de l’esquerra
04.- Hold, pausa
05.- Rock peu esquerra a l’esquerra
06.- Tornem el pes a la dreta
07.- Pas peu esquerra a la dreta per davant de la dreta
08.- Hold, pausa

49 A 56 TOUCH, HEEL, CROSS, HOLD, TOUCH, HEEL, CROSS, HOLD
01.- Touch punta peu dret al costat de l’esquerra
02.- Taló peu dret davant
03.- Cross peu dret per davant de l’esquerra, deixant el pes sobre el peu dret
04.- Hold, pausa.
05.- Touch punta peu esquerra al costat del dret
06.- Taló peu esquerra davant
07.- Cross peu esquerra per davant de la dreta, deixant el pes sobre el peu esquerra
08.- Hold, pausa.

57 A 64 JAZZBOX DRETA, JAZZBOX DRETA AMB ¼ VOLTA DRETA
01.- Cross peu dret per davant de l’esquerra
02.- Pas peu esquerra darrera
03.- Pas peu dret a la dreta
04.- Pas peu esquerra davant
05.- Cross peu dret per davant de l’esquerra
02.- Pas peu esquerra darrera
03.- Pas peu dret a la dreta amb ¼ volta a la dreta
04.- Pas peu esquerra davant
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...