Pitter patter

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Derek Robinson

Font: Elisa Xalma i Àngels Pintó

Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Clearence Clearwather Revival - Have You ever seen the rainDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8
1 Pas endavant amb el peu dret
2 Scuff amb el peu esquerra
3 Creuem el peu esquerre per davant del dret
4 Hold
5 Pas a la dreta amb el peu dret
6 Pas darrera amb el peu esquerra
7 Creuem peu dret per davant de l’esquerra
8 Hold

9-16
9 Pas esquerre peu esquerre
10 Peu dret darrera del peu esquerre
11 Pas esquerre peu esquerre
12 Touch peu dret al costat de l'esquerre
13 Pas dreta peu dret
14 Peu esquerre darrera del peu dret
15 Pas dreta peu dret
& Peu esquerre al costat del dret
16 Girar ¼ de volta a la dreta i pas davant peu dret

17-24
17 Pas davant peu esquerre
18 Girar ½ volta a la dreta
19 Girar 1/4 de volta a la dreta i Pas esquerre peu esquerre
& Peu dret al costat de l'esquerre
20 Girar 1/4 de volta a la dreta i Pas darrera peu esquerre
21 Pas darrera sobre la punta del peu dret
22 Abaixar taló dret (toe struts enrere)
23 Pas enrere sobre la punta del peu esquerre
24 Abaixar taló esquerre (toe struts enrere)

25 – 32
25 Girar ½ volta a la dreta sobre el peu esquerre i fer un pas davant amb el peu dret
26 Pas endavant peu esquerre
27 Kick peu dret
& Peu dret al costat de l'esquerre
28 Peu esquerre al costat del peu dret
29 Pas endavant peu dret
30 Touch peu esquerre darrera del peu dret
31 Pas peu esquerre enrere
32 Touch peu dret al costat de l'esquerre


Vídeos

Font: emilimuntaner


Font: QUIMAYME
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...