Per sempre més

Temps: 42 - Parets: 4
Autor/a: Emili Muntaner + Marieu i Pitu

Font: Emili Muntaner

Ball revisat Ball revisat

Música del ball:
Gerard Quintana & Jordi Batiste - Per sempre més


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

KICK RIGHT, STEP RIGHT, SINCOPATED JAZZ BOX, KICK LEFT
1 Kick davant peu dret
& Pas peu dret al costat de l'esquerre
2 Cross peu esquerre per davant del dret
& Pas peu dret enrere
3 Pas peu esquerre a l'esquerra
& Pas peu dret al costat de l'esquerre
4 Kick davant peu esquerre

STEP LEFT, CROSS RIGHT, STEP LEFT, STEP RIGHT, KICK LEFT, COASTER STEP
& Pas peu esquerre al costat del dret
5 Cross peu dret per davant de l'esquerre
& Pas peu esquerre enrere
6 Pas peu dret a la dreta
& Kick peu esquerre davant
7 Pas peu esquerre enrere
& Pas peu dret enrere al costat de l'esquerre
8 Pas peu esquerre davant

ROCK STEP, SHUFFLE RIGHT
9 Rock peu dret per davant de l'esquerre
& Tornar el pes al peu esquerre
10 Pas peu dret al costat de l'esquerre
11 Pas peu esquerre enrere
& Pas peu dret enrere per davant de l'esquerre (lock)
12 Pas peu esquerre enrere

COASTER STEP, TRIPLE STOMP
13 Pas peu dret enrere
& Pas peu esquerre enrere al costat del dret
14 Pas peu dret davant
15 Stomp peu esquerre al costat del dret
& Stomp peu dret al costat de l'esquerre
16 Stomp peu esquerre al costat del dret

STOMP RIGHT, STOMP LEFT
17 Stomp peu dret
18 Stomp peu esquerre

HEEL RIGHT, TOE RIGHT, HEEL RIGHT, TOUCH RIGHT, SINCOPATED GRAPEVINE RIGHT
19 Heel taló peu dret davant
& Toe punta peu dret davant
20 Heel taló peu dret davant
& Touch peu dret al costat de l'esquerre
21 Pas peu dret a la dreta
& Pas peu esquerre a la dreta per darrere del dret
22 Pas peu dret a la dreta
& Touch peu esquerre a la dreta al costat del dret

ROCK STEP LEFT, COASTER STEP
23 Rock peu esquerre per davant del dret
& Tornar el pes al peu dret
24 Peu esquerre al costat del dret
25 Pas peu dret enrere
& Pas peu esquerre enrere al costat del dret
26 Pas peu dret davant

HEEL LEFT, TOE LEFT, HEEL LEFT, TOUCH LEFT, SINCOPATED GRAPEVINE LEFT
27 Heel taló peu esquerre davant
& Toe punta peu esquerre davant
28 Heel taló peu esquerre davant
& Touch peu esquerre al costat del dret
29 Pas peu esquerre a l'esquerra
& Pas peu dret a l'esquerra per darrere de l'esquerre
30 Pas peu esquerre a l'esquerra
& Touch peu dret a l'esquerra al costat de l'esquerre

ROCK STEP RIGHT, COASTER STEP
31 Rock peu dret per davant de l'esquerre
& Tornar el pes al peu esquerre
32 Peu dret al costat de l'esquerre
33 Pas peu esquerre enrere
& Pas peu dret enrere al costat de l'esquerre
34 Pas peu esquerre davant

ROCK STEP RIGHT, COASTER STEP
35 Rock peu dret a la dreta
36 Tornar el pes al peu esquerre
37 Pas peu dret darrere de l'esquerre
& Pas peu esquerre al costat del dret
38 Pas peu dret davant

ROCK STEP LEFT, COASTER STEP 1/4 TURN
39 Rock peu esquerre a l'esquerra
40 Tornar el pes al peu dret
41 Pas peu esquerre darrere del dret
& Pas peu dret a la dreta girant 1/4 volta a la dreta
42 Pas peu esquerre davant

Nota: Al final de la cançó, enlloc de començar de nou la coreografia es repeteixen els últims 8 counts (del 35 al 42).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...