Pagadanjo # 8è Lloc al IV Concurs del Nashville Country Club - 2002

Temps: 52 - Parets: 2
Autor/a: Gabi Ibáñez (2002)

Font: Paqui Monroy

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Mark Taynor Band - Orange blossom specialDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

HEEL, TOE, HEEL, TOE
1. Taló dret davant en diagonal a la dreta
2. Punta dreta darrere en diagonal a la dreta
3. Taló dret davant en diagonal a la dreta
4. Punta dreta darrere en diagonal a la dreta

HEEL, TOUCH CROSS, STEP, KICK
5. Taló dret davant en diagonal a la dreta
6. Punta dreta creua per davant del peu esquerre
7. Pas peu dret davant
8. Kick peu esquerre davant

STEP, TOUCH CROSS, SHUFFLES
9. Pas peu esquerre darrere
10. Punta dreta creua per davant del peu esquerre
11. Pas peu dret davant
i. Pas peu esquerre al costat del dret
12. Pas peu dret davant

ROCK STEP, SHUFFLE AMB ½ VOLTA
13. Rock peu esquerre davant
14. Recuperar el pes sobre el peu dret
15. ½ volta cap a l’esquerra i pas peu esquerre davant
i. Pas peu dret al costat de l’esquerre
16. Pas peu esquerre davant

ROCK STEP, SHUFFLE AMB ½ VOLTA
17. Rock peu dret davant
18. Recuperar el pes sobre el peu esquerre
19. ½ volta cap a la dreta i pas peu dret davant
i. Pas peu esquerre al costat del dret
20. Pas peu dret dvant

STEP, ½ VOLTA, STOMPS
21. Pas peu esquerre davant
22. Girem les puntes ½ volta a la dreta
23. Stomp peu esquerre al costat del peu dret
i. Stomp peu dret al costat del peu esquerre
24. Stomp peu esquerre al costat del peu dret

HEEL, HOOK, STEP, SCUFF
25. Taló peu dret davant
26. Hook: punta creua per davant del peu esquerre
27. Pas peu dret davant
28. Scuff peu esquerre

HEEL, HOOK, STEP, SCUFF
29. Taló peu esquerre davant
30. Hook: punta creua per davant del peu esquerre
31. Pas peu esquerre davant
32. Scuff peu dret

RIGHT JAZZ TRIANGLE
33. Cross peu dret per davant de l’esquerre
34. Pas peu esquerre darrere
35. Pas peu dret a la dreta
36. Stomp peu esquerre al costat del dret

HEEL, TOE, HEEL, STOMP
37. Taló dret davant en diagonal a la dreta
38. Punta esquerra darrere del peu dret
39. Taló dret davant en diagonal a la dreta
40. Stomp peu dret 

SWIVEL, SWIVEL
41. Swivel: girem les puntes a l’esquerra deixant el pes a la punta dreta i al taló esquerre
42. Tornem les puntes al lloc
43. Swivel: girem les puntes a la dreta deixant el pes a la punta esquerra i al taló dret
44. Tornem les puntes al lloc 

HEEL, TOE, HEEL, STOMP
45. Taló esquerre davant en diagonal a l’esquerra
46. Punta dreta darrere del peu esquerre
47. Taló esquerre davant en diagonal a l’esquerra
48. Stomp peu esquerre

SWIVEL, SWIVEL
49. Swivel: girem les puntes a la dreta deixant el pes a la punta esquerra i al taló dret
50. Tornem les puntes al lloc
51. Swivel: girem les puntes a l’esquerra deixant el pes a la punta dreta i al taló esquerre
52. Tornem les puntes al lloc


Vídeos

Font: emilimuntaner


Font: MONTSEBOU
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...