On the rocks # També conegut com Streets of Nashville #

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del fullFrançais Français

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Peter Metelnick

Font: The Southern Gang

The Southern Gang

Música del ball:
Claudia Church - Streets of Nashville (Lletra cançó)DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SECCIÓ-1 RIGHT & LEFT APART, BOOT SLAPS, RIGHT ROCK BACK & RECOVER
1-2 Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre a l’esquerra
3-4 Peu dret cap al centre – Hook Peu esquerre darrere genoll dret i Slap Mà dreta
5-6 Peu esquerre al costat del Peu dret – Hook Peu dret darrere genoll esquerre i Slap Mà esquerra
7-8 Rock Peu dret darrere – tornar sobre Peu esquerre

SECCIÓ-2 VINE RIGHT, SCUFF, CROSS ROCK & RECOVER, LEFT SIDE LEFT, RIGHT CROSS
1-2 Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre creua darrere Peu dret
3-4 Peu dret cap a la dreta – Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret
5-6 Rock Peu esquerre creua davant Peu dret – tornar sobre Peu dret
7-8 Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret creua davant Peu esquerre

SECCIÓ-3 VINE LEFT, SCUFF, CROSS ROCK & RECOVER, ¼ RIGHT, LEFT SCUFF
1-2 Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret creua darrere Peu esquerre
3-4 Peu esquerre a l’esquerra – Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre
5-6 Rock Peu dret creua davant Peu esquerre – tornar sobre Peu esquerre
7-8 Fem ¼ volta dreta, Peu dret davant – Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-4 FORWARD STEPS, HITCH & ½ RIGHT, FORWARD STEP SCUFFS
1-2 Peu esquerre davant – Peu dret davant
3-4 Peu esquerre davant – ½ volta dreta sobre Peu esquerre, Hitch genoll dret
5-6 Peu dret davant – Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret
7-8 Peu esquerre davant – Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre


Vídeos

Font: emilimuntaner


Font: emilimuntaner
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...