Nothing to loose # Finalista al VI Concurs del Nashville Country Club - 2004

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del fullFrançais Français

Temps: 48 - Parets: 4 - parella
Autor/a: Rebeca M. i Aleix P.

Font: The Southern Gang (Traducció de Linedance.cat)

The Southern Gang

Música del ball:
Amy Dalley - Men don't changeDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

(La noia comença a la dreta del noi)

SECCIÓ-1 Noi: ROCKING CHAIR x2
Noia: ROCKING CHAIR, SUFFLE ½ TURN, ROCK BACK

1-4 Noia/Noia: Rock Peu esquerre davant – tornar sobre Peu dret – Rock Peu esquerre darrere – tornar sobre Peu dret
la dona passa sota el braç esquerre de l'home sense deixar anar les mans

5-8
Noi: Rock Peu esquerre davant – tornar sobre Peu dret – Rock Peu esquerre darrere – tornar sobre Peu dret
Noia: ½ volta dreta, Pas chassés Peu esquerre-Peu dret-Peu esquerre – Rock Peu dret darrere – tornar sobre Peu esquerre

SECCIÓ-2 Noi: JAZZ BOX ¼ TURN, SHUFFLE FWD
Noia: SHUFFLE ½ TURN, ¼ TURN, SHUFFLE FWD

la dona passa sota el braç esquerre de l'home sense deixar anar les mans
1-4
Noi: Peu esquerre creua davant Peu dret – Peu dret darrere – ¼ volta esquerra, Peu esquerre a l’esquerra – Pausa
Noia: ½ volta esquerra, Pas chassés Peu dret-Peu esquerre-Peu dret – ¼ volta esquerra, Peu esquerre a l’esquerra – Pausa

5-8 Noia/Noia: Pas chassés Peu dret-Peu esquerre-Peu dret avançant – Rock Peu esquerre davant – tornar sobre Peu dret

SECCIÓ-3 Noi: SHUFFLE ½ TURN, SHUFFLE FWD, SHUFFLE FWD, ROCK FWD
Noia: SHUFFLE ½ TURN, SHUFFLE ½ TURN, SHUFFLE ½ TURN, ROCK FWD

Es deixen anar la Mà esquerra ; la dona passa sota el braç dret de l'home
1-2 Noia/Noia: Fem ½ volta esquerra, Pas chassés Peu esquerre-Peu dret-Peu esquerre
Es deixen anar la Mà dreta i tornen a agafar la mà esquerra; la dona passa sota el braç esquerre de l'home

3-6
Noi: Pas chassés Peu dret-Peu esquerre-Peu dret avançant – Pas chassés Peu esquerre-Peu dret-Peu esquerre avançant
Noia: Fem ½ volta esquerra, Pas chassés Peu dret-Peu esquerre-Peu dret – ½ volta esquerra, Pas chassés Peu esquerre-Peu dret-Peu esquerre

7-8 Noia/Noia: Rock Peu dret davant – tornar sobre Peu esquerre

SECCIÓ-4 SHUFFLE BACK, SHUFFLE ½ TURN, STOMP, STOMP, STEP FWD DIAG, STEP FWD DIAG
1 & 2 Pas chassés Peu dret-Peu esquerre-Peu dret reculant
3 & 4 Fem ½ volta esquerra, Pas chassés Peu esquerre-Peu dret-Peu esquerre
5-6 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre – Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret
7-8 Peu dret davant diagonal dreta – Peu esquerre davant diagonal esquerra

SECCIÓ-5 ½ TURN, STOMP, CROSS FWD, VINE, STOMP, STOMP
1-2 Girar ½ volta dreta, Peu dret davant – Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret
3-4 Peu dret creua davant Peu esquerre – Peu esquerre a l’esquerra
5-6 Peu dret creua darrere Peu esquerre – Peu esquerre a l’esquerra
7-8 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre – Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-6 Noi: SWIVEL TOE-HEEL-TOE, STOMP, ROCKING CHAIR
Noia: SWIVEL TOE-HEEL-TOE, STOMP, STEP, PIVOT ½ TURN, STEP, PIVOT ½ TURN

Als temps 1-2-3, la dona passa davant l'home
1-2
Noi: Swivel Punta esquerra a l’esquerra – Swivel Taló esquerre a l’esquerra
Noia: Swivel Punta dreta cap a la dreta – Swivel Taló dret cap a la dreta

3-4
Noi: Swivel Punta esquerra a l’esquerra – Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre
Noia: Swivel Punta dreta cap a la dreta – Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret
Es deixen anar la mà esquerra ; la dona passa sota el braç dret de l'home

5-8
Noi: Rock Peu esquerre davant – tornar sobre Peu dret – Rock Peu esquerre darrere – tornar sobre Peu dret
Noia: Peu esquerre davant – Girar ½ volta dreta – Peu esquerre davant – Girar ½ volta dreta (acabar Pes del cos sobre Peu dret)


Vídeos

Font: rangermadrid


Font: destinationcountry
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...