Rythm of the road

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del fullFrançais Français

Temps: 40 - Parets: 2
Autor/a: Marga i Raül (Juny 2005)

Font: Sebastià Giner

Música del ball:
George Strait - Big one (Lenta)
Keith Urban - Some Days You Gotta Dance


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

STRUTS, HITCH I STOMP
1 i 2 Pas endavant amb peu esquerra marcant taló i abaixar punta
3 i 4 Pas endavant amb peu dret marcant taló i abaixar punta
5 i 6 Pas endavant amb peu esquerra marcant taló i abaixar punta
7 i 8 Petada aixecant peu dret , juntar a peu esquerra amb un stomp

SWIVEL, PUNTA-TALÓ, HITCH, ½ VOLTA I STOMP
9 i 10 Obrim punta peu dret a la dreta, obrim taló peu dret a la dreta
11 i 12 Aixequem cama esquerra, girem ½ volta a l’esquerra, abaixem
peu esquerra ajuntant al dret amb un stomp

JAZBOX DRETA
13,14,15 i 16 Jazbox a lloc començant amb el peu dret

VINE, CROSS, ROCK, CROSS, ROCK I STOMP
17, 18 i 19 Tres primers temps d’un bàsic a la dreta
20 Creuar peu esquerra per davant del dret
21 Peu dret a la dreta
22 Creuar peu esquerra per davant del dret
23 Rock a la dreta amb peu dret
24 Stomp amb l’esquerra al ajuntar al peu dret

PAS ESQUERRA A L’ESQUERRA, STOMP I VOLTA SENCERA
25 i 26 Pas peu esquerra a l’esquerra, ajuntem dret amb un stomp
27 i 28 Pas peu dret endavant i ½ volta a l’esquerra
29 i 30 Pas peu dret endavant i ½ volta a l’esquerra

HOOK COMBINATION PEU DRET I ¼ DE VOLTA A LA DRETA
31 Marquem taló peu dret davant
32 Marquem taló peu dret a la canya de la bota esquerra
33 Marquem taló peu dret davant
34 Marquem punta peu dret darrera
35 Girem ¼ de volta a la dreta, marcant taló dret davant
36 Tornem el taló dret a lloc. (al costat de l’esquerra)

HOOK COMBINATION PEU ESQUERRA I ¼ DE VOLTA A L’ESQUERRA
37 Marquem taló peu esquerra davant
38 Marquem taló peu esquerra a la canya de la bota dreta
39 Marquem taló peu esquerra davant
40 Marquem punta peu esquerra darrera

Comencem el ball, fent ¼ de volta a l’esquerra, enganxant amb la primera passa del ball, i que és:
1 Girem ¼ de volta a l’esquerra, marcant taló esquerra davant


Vídeos

Font: vanecountry


Font: emilimuntaner


Font: tatiejo88
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...