Sick feeling # 4rt Lloc al IV Concurs del Kansas - 2006

Temps: 64 - Parets: 2
Autor/a: Els Quatre

Font: Lidia

Música del ball:
Jos Owen - Sick Feeling
Keith Norris - It Ain't A Party


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

CROSS, PAS, KICKS
1 Creuem el peu dret per davant l’esquerre
2 Obrim el peu esquerre a l’esquerra
3 Kick al davant amb el peu dret
4 Al mateix temps que deixem el peu dret al lloc, fem un kick al davant amb el peu esquerre

CROSS, ½ VOLTA A LA DRETA, STOMPS
5 Creuem el peu esquerre per davant del dret
6 Girem ½ volta a la dreta sobre les puntes dels peus
7 Fem stomp amb el peu esquerre
8 Fem stomp amb el peu esquerre

ROCK-STEP, VOLTA SENCERA A LA DRETA
9 Rock a la dreta amb el peu dret
10 Tornem el pes i deixant el peu esquerre al lloc creuem el peu dret per darrere l’esquerre
11-12 Girem 1 volta sencera a la dreta

ROCK-STEP, CROSS, HOLD
13 Rock a l’esquerra amb el peu esquerre
14 Tornem el pes
15 Creuem el peu esquerre per davant del dret
16 Hold

SCUFF AMB ¼ VOLTA A LA DRETA, SALT, HITCH, HOLD
17 Amb ¼ volta a la dreta fem un scuff amb el peu dret
18 Saltem sobre el peu esquerre amb el peu dret aixecat
19 Hitch amb el peu dret
20 Hold

SWIVELS
21 Talons a la dreta
22 Talons al lloc
23 Talons a la dreta
24 Talons al lloc

PUNTA, ½ VOLTA A L’ESQUERRA, TALO, PAS, HOLD
25 Posem la punta del peu esquerre al darrere
26 Sobre les puntes dels peus fem ½ volta a l’esquerra i passem la punta del peu esquerre a taló
27 Abaixem el peu esquerre
28 Hold

JAZZ-BOX, SCUFF
29 Creuem el peu dret per davant l’esquerre
30 Obrim el peu esquerre a l’esquerra
31 Obrim el peu dret a l’alçada de l’esquerre
32 Fem un scuff amb el peu esquerre

PASSES, CROSS
33 Obrim el peu esquerre en diagonal a l’esquerra posant el taló
34 Obrim el peu dret en diagonal a la dreta posant el taló
35 Tornem el peu esquerre al lloc
36 Creuem el peu dret per davant de l’esquerre

PAS, CROSS, ½ VOLTA A LA DRETA, STOMPS
37 Obrim el peu esquerre en diagonal a l’esquerra posant el taló
38 Creuem el peu dret per darrere l’esquerre fent ½ volta a la dreta pivotant sobre el taló del peu esquerre
39 Stomp amb el peu esquerre
40 Stomp amb el peu dret

ROCK-STEP, ½ VOLTA A LA DRETA
41 Rock a la dreta amb el peu dret
42 Tornem el pes
43 Deixant el peu esquerre al lloc i pivotant sobre aquest, fem ½ volta a la dreta posant la punta del peu dret
44 Abaixem el peu dret

½ VOLTA A LA DRETA, STOMPS
45 Deixant del peu dret al lloc i pivotant sobre aquest, fem ½ volta a la dreta posant la punta del peu esquerre
46 Abaixem el peu esquerre
47 Stomp amb el peu dret
48 Stomp amb el peu dret

CROSS, ¼ VOLTA A LA DRETA, PASSES, ROCK-STEP, STOMPS, SCUFF
49 Creuem el peu esquerre per darrere del dret
50 Girant ¼ volta a la dreta posem el peu dret al davant
51 Pas endavant peu esquerre a l’alçada del dret
52 Rock al darrere peu dret
53 Tornem el pes
54 Pas endavant amb el peu dret fent un stomp
55 Pas endavant amb el peu esquerre fent un stomp
56 Scuff amb el peu dret

CROSS, PAS, KICKS, CROSS, ½ VOLTA A L’ESQUERRA, HOLD
57 Creuem el peu dret per davant l’esquerre
58 Obrim el peu esquerre a l’esquerra
59 Kick al davant amb el peu dret
60 Al mateix temps que deixem el peu dret al lloc, fem un kick al davant amb el peu esquerre
61 Al mateix temps que deixem el peu esquerre al lloc, fem un kick al davant amb el peu dret
62 Creuem el peu dret per davant l’esquerre
63 Girem ½ volta a l’esquerra sobre les puntes dels peus
64 Hold

NOTA:

Amb la cançó Sick Feeling, hi ha dos ponts:

1-Al finalitzar la primera cara i abans de tornar a començar, farem un jazz-box començant amb la dreta i, seguidament, un altre començant amb l’esquerra. Total 8 moviments.

2-Al finalitzar la tercera cara i abans de tornar a començar, farem un grapevine cap a la dreta seguit de pas ½ volta a la dreta i pas ½ volta a la dreta, i continuarem fent un grapevine cap a l’esquerra, seguit de pas ½ volta a l’esquerra i pas ½ volta a l’esquerra. Total 16 moviments.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...