Second home

Temps: 64 - Parets: 2
Autor/a: June Hulcombe & Barbara Willshire

Font: Kick it (Traducció de Josep Ponsà)

Ball revisat Ball revisat

Música del ball:
Tracy Lawrence - My Second Home


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

RIGHT DOROTHY, LEFT DOROTHY, ROCK FORWARD, BACK, ¼ TURN SIDE SHUFFLE
1-2& Pas amb la dreta endavant a la dreta diagonal, pas esquerra darrere la dreta, pas dreta al costat de l’esquerra
3-4& Pas esquerra endavant a l’esquerra diagonal, pas dreta per darrere l’esquerra, pas esquerra al costat de la dreta
5-6-7&8 Rock/pas dreta endavant, tornar amb a l’esquerra, fent ¼ volta a la dreta shuffle dreta-esquerra-dreta

ROCK FORWARD, BACK, BACK, DRAG, COASTER, STEP, ½ PIVOT
1-2-3-4 Rock/pas esquerra endavant, tornar el pes amb a la dreta, pas esquerra enrere, dur la dreta cap a l’esquerra
5&6-7-8 Pas amb la dreta enrera, pas esquerra al costat de la dreta, pas dreta endavant, pas esquerra endavant, girar ½ (pes a dreta)

LEFT SAMBA, CROSS, POINT, LEFT SAMBA, CROSS, POINT
1&2-3-4 Pas esquerra endavant, rock/pas dreta a la dreta, tornar el pes amb a l’esquerra, pas dreta creuant esquerra, esquerra a l’esquerra
5&6-7-8 Pas esquerra endavant, rock/pas dreta a la dreta, tornar el pes amb a l’esquerra, pas dreta creuant esquerra, esquerra a l’esquerra

ROCK FORWARD, BACK, ½ TURN, ½ TURN, ¼ TURN SIDE SHUFFLE, ROCK OVER, RECOVER
1-2-3-4 Rock/pas esquerra endavant, tornar amb a la dreta, fent ½ volta a l’esquerra pas esquerra endavant, fent ½ volta a l’esquerra pas dreta enrere
5&6-7-8 Girant ¼ a l’esquerra shuffle esquerra-dreta-esquerra, rock/pas dreta creuant esquerra, tornar el pes amb a l’esquerra

ROCK, ROCK, SAILOR STEP, CROSS, SIDE, SAILOR STEP
1-2-3&4 Rock/pas dreta a la dreta, tornar amb a l’esquerra, pas dreta per darrere l’esquerra, pas esquerra a l’esquerra, pas dreta a lloc
5-6-7&8 Pas esquerra creuant la dreta, pas dreta a la dreta, pas esquerra darrere la dreta, pas dreta a la dreta, pas esquerra a lloc

CROSS, SIDE, ½ TURN SAILOR STEP, HEEL, BALL, CROSS, HEEL, BALL CROSS
1-2-3&4 Pas amb la dreta creuant esquerra, pas esquerra a l’esquerra, fent ½ volta a la dreta pas dreta per darrere l’esquerra, pas esquerra a l’esquerra, pas dreta a lloc
5&6-7&8 Esquerra endavant en diagonal, pas esquerra al costat de la dreta, pas dreta creuant esquerra, repetir els 3 darrers passos

ROCK, ROCK, BEHIND, SIDE, CROSS, ROCK, ROCK, TOGETHER, ROCK, ROCK TOGETHER
1-2-3&4 Rock/pas esquerra a l’esquerra, tornar amb a la dreta, pas esquerra darrere la dreta, pas dreta a la dreta, pas esquerra creuant la dreta
5-6& Rock/pas dreta a la dreta, tornar amb a l’esquerra, pas dreta al costat de l’esquerra, rock/pas esquerra a l’esquerra, tornar amb a la dreta
7-8& Pas esquerra al costat de la dreta

ROCK RIGHT, RECOVER, HINGE ½ RIGHT ROCK RIGHT, RECOVER, RIGHT JAZZ BOX
1-2-3-4 Rock amb la dreta cap a la dreta, tornar amb a l’esquerra, fent ½ volta a la dreta rock dreta a la dreta, tornar el pes amb a l’esquerra
5-6-7-8 Pas amb la dreta creuant esquerra, pas esquerra enrere, pas dreta a la dreta, pas esquerra al costat de la dreta
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...