Texas Blood

Temps: 54 - Parets: 2
Autor/a: David Casas

Font: Glòria Xalma

Música del ball:
Carlene Carter - I fell in love
Dixie Chicks - Sin wagon


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-4. Punta dreta davant, a lloc, punta esquerra davant, a lloc

5-8. Repetim els últims quatre temps

9-12. Dreta davant, 1/2 volta, dreta davant, 1/2 volta

13-16. Passa dreta cap a la dreta, ajuntem esquerra, passa esquerra cap a l’esquerra, ajuntem dreta

17-20. Passa dreta cap a la dreta, ajuntem esquerra, passa dreta cap a la dreta, ajuntem esquerra

21-24. Passa esquerra cap a l’esquerra, ajuntem dreta, passa dreta cap a la dreta, ajuntem esquerra

25-28. Passa esquerra cap a l’esquerra, ajuntem dreta, passa esquerra cap a l’esquerra, ajuntem dreta

29-34. Creuem la dreta per davant de l’esquerra i anem cap endavant fent 3 passes i marquem punta esquerra darrera

35-38. Anem cap endarrera saltant amb balanceigs

39-42. Hem de fer 1/2 volta cap a la dreta tot fent saltets

43-46. Bàsic cap a l’esquerra

47-50. Bàsic cap a la dreta

51-54. Amb els peus junts marquem talons cap a la dreta, a lloc i cap a l’esquerra i a lloc
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...