Temps d'Estimar

Temps: 58 - Parets: 4
Autor/a: R. Constansó, T. Ordeig

Font: R. Constansó

Música del ball:
Keith Urban - Walk a country mile


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

TALÓ, PUNTA, TALÓ, HOOK
1. Marquem taló dret al davant
2. Marquem punta dreta a darrera amb diagonal
3. Marquem taló dret davant
4. Hook amb el peu dret per davant de l’esquerra

SHUFFLES I ROCK STEPS
5-6. Shuffle endavant amb el peu dret
7-8. Rock Step amb el peu esquerra davant del dret
9-10. Shuffle enrera amb el peu esquerra
11. Pas enrera amb el peu dret
12. Stomp amb el peu esquerra
13-14. Shuffle endavant amb el peu dret

VOLTA MILITAR I BÁSIC
15-16. Pas endavant amb el peu esquerra i donem ½ volta a la dreta
17-18. Pas endavant amb el peu esquerra i donem ½ volta a la dreta
19-22. Bàsic a l’esquerra

VOLTA I ¼ A LA DRETA
23. Pas amb el peu dret cap a la dreta fent ½ volta a la dreta
24. Pas amb l’esquerra cap a la dreta fent ½ volta a la dreta
25. Pas amb la dreta cap a la dreta fent ¼ de volta a la dreta
26. Stomp amb el peu esquerra el costat del dret

PUNTES
27. Marquem la punta del peu dret a la dreta
28. Tornem a lloc
29. Marquem la punta del peu esquerra cap a l’esquerra
30. Tornem a lloc

TALÓ, PUNTA, SWIVELS
31-32. Marquem taló dret davant i el tornem a lloc amb un stomp
33-34. Marquem la punta esquerra a darrera i tornem a lloc amb un stomp
35-36. Desplacem el mateix temps la punta del peu esquerra a l’esquerra i el taló del peu dret a la dreta i els tornem a lloc
37-38. Desplacem el mateix temps la punta del peu dret a la dreta i el taló del peu esquerra cap a l’esquerra i tornem a lloc

TALÓ, PUNTA I SWIVELS
39-40. Marquem el taló esquerra davant i el tornem a lloc amb un stomp
41-42. Marquem la punta dreta a darrera i tornem a lloc amb un stomp
43-44. Desplacem el mateix temps la punta del peu dret a la dreta i el taló del peu esquerra a l'esquerra i el tornem a lloc
45-46. Desplacem el mateix temps la punta del peu esquerra a l’esquerra i el taló del peu dret a la dreta i el tornem a lloc

VOLTA MILITAR
47-48. Pas endavant amb el peu dret i fem ½ volta a l’esquerra
49-50. Pas endavant amb el peu dret i fem ½ volta a l’esquerra

JAZZ BOX I PUNTES
51-54. Jazz Box començant amb el peu dret
55-56. Marquem la punta del peu dret a la dreta i el tornem a lloc
57-58. Marquem la punta del peu esquerra a la dreta i el tornem a lloc
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...