Sticks and stones

Temps: 64 - Parets: 2
Autor/a: David Villellas

Font: Emili Muntaner

Música del ball:
Jerry Wallace - Yoy’re Singing Our Love Song
Donna Fargo - Sticks and stones


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Formació de les fileres:

El ball comença amb dues fileres en contradance. La primera filera es forma mirant a les 12 hores, un darrera de l'altre deixant un espai lliure entre cada persona de la filera.

La segona filera es forma mirant a les 6 hores, un darrera de l'altre deixant un espai lliure entre cada persona de la filera i quedant la primera filera a la dreta de la segona.

Finalment els espais lliures de la primera filera queden al costat de les persones de la segona filera i viceversa.TOE TOUCH (X2), HOOK, STOMP, KICK, STOMP, HOOK, SCUFF
01.- Punta peu dret davant
02.- Punta peu dret davant en diagonal a la dreta
03.- Hook peu dret per darrera de l’esquerre
04.- Stomp peu dret creuat per darrera de l’esquerre
05.- Kick peu esquerre davant
06.- Stomp peu esquerre creuat per davant del dret
07.- Hook peu dret per darrera de l’esquerre
08.- Scuff peu dret al costat de l'esquerre

HITCH ¼, STOMP, FLICK, STOMP, SWIVET (X2)
09.- Aixecar peu dret cap amunt deixant la cuixa paral·lela al terra al temps que es gira ¼ de volta a la dreta.
10.- Stomp peu dret davant
11.- Flick, puntada peu esquerre cap enrera
12.- Stomp peu esquerre al costat del dret
13.- Swivet, gir del cuerpo a la dreta repartint el pes al taló del peu dret i la punta del peu esquerre
14.- Tornar a la posició inicial
15.- Swivet, gir del cos a l’esquerra repartint el pes al taló del peu esquerre i la punta del peu dret
16.- Tornar a la posició inicial

GRAPEVINE DRETA, ROCK STEP, TOE TOUCH, STEP
17.- Pas peu dret a la dreta
18.- Pas peu esquerre a la dreta per darrera del dret
19.- Pas peu dret a la dreta
20.- Scuff peu esquerre al costat del dret
21.- Rock peu esquerre per davant del dret
22.- Tornar el pes al peu dret
23.- Punta peu esquerre a l’esquerra
24.- Pas peu esquerre per darrera del dret

KICK, STOMP, HOOK, SCUFF ¼, HITCH, STOMP, HEEL SPLITS
25.- Kick peu dret davant
26.- Stomp peu dret davant de l’esquerre
27.- Hook peu esquerre per darrera del dret
28.- Scuff peu esquerre al costat del dret, girant un ¼ volta a l’esquerra
29.- Aixecar peu esquerre cap amunt deixant la cuixa paral·lela al terra
30.- Stomp peu esquerre davant
31.- Separar els talons deixant las puntes juntes
32.- Tornar a ajuntar els talons

GRAPEVINE DRETA ¼ VOLTA, STEP, ½ VOLTA, STEP, STOMP
33.- Pas peu dret a la dreta
34.- Pas peu esquerre a la dreta per darrera del dret
35.- Pas peu dret a la dreta girant ¼ volta a la dreta
36.- Scuff peu esquerre al costat del dret
37.- Pas peu esquerre davant
38.- ½ volta a la dreta
39.- Pas peu esquerre davant
40.- Stomp peu dret al costat de l’esquerre

TOE TOUCH, CROSS, TOE TOUCH, CROSS, TOE TOUCH, CROSS, TOE TOUCH, CROSS
41.- Punta peu dret a la dreta
42.- Pas peu dret per darrera de l’esquerre
43.- Punta peu esquerre a l’esquerra
44.- Pas peu esquerre per darrera del dret
45.- Punta peu dret a la dreta
46.- Pas peu dret per darrera de l’esquerre
47.- Punta peu esquerre a l’esquerra
48.- Pas peu esquerre per darrera del dret

STEP, LOCK, STEP, SCUFF, STEP, LOCK, STEP, STOMP UP
49.- Pas peu dret davant
50.- Pas peu esquerre davant, creuant per darrera del dret
51.- Pas peu dret davant
52.- Scuff peu esquerre al costat del dret
53.- Pas peu esquerre davant
54.- Pas peu dret davant creuant per darrera de l’esquerre
55.- Pas peu esquerre davant
56.- Stomp Up peu dret al costat de l’esquerre

STEP KICK, CROSS HOOK, STEP KICK, STEP KICK, STEP HOOK, STEP KICK, STEP KICK, STOMP
57.- Amb un saltet, pas peu dret darrera i al mateix temps kick peu esquerre davant
58.- Amb un saltet, pas peu esquerre creuant per davant del dret i al mateix temps hook peu dret per darrera de l’esquerre
59.- Amb un saltet, pas peu dret darrera i al mateix temps kick peu esquerre davant
60.- Amb un saltet, pas peu esquerre a l’esquerra i al mateix temps kick peu dret davant
61.- Amb un saltet, pas peu dret per davant de l’esquerre i al mateix temps hook peu esquerre per darrera del dret
62.- Amb un saltet, pas peu esquerre darrera i al mateix temps kick peu dret davant
63.- Amb un saltet, pas peu dret a la dreta i al mateix temps kick peu esquerre davant
64.- Stomp peu esquerre al costat del dret

BRIDGE
A la cançó “Sticks And Stones” de Donna Fargo, en acabar les quatre primeres parets realitzarem aquests passos abans de començar de nou la coreografia:

MONTEREY ¾ TURN
01.- Punta peu dret a la dreta
02.- ¾ volta a la dreta amb el pes en el peu esquerre al temps que ajuntem peu dret al costat de l’esquerre.
03.- Punta peu esquerre a l’esquerra
04.- Pas peu esquerre al costat del dret, deixant el pes en el peu esquerre
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...