Thunders' Tomb # 9è Lloc al VII Concurs del Nashville Country Club - 2005

Disposa de vídeo Vídeo al final del fullFrançais Français
Temps: 72 - Parets: 4
Autor/a: Esther i Jose

Font: Alfons

Música del ball:
Rodney Crowell & Johnny Cash - I walked the lineDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-2.- Rock endavant amb esquerra i recolzem pes a la dreta.
3-4.- Rock enrere amb esquerra i recolzem pes a la dreta.
5-8.- (Volta militar) Pas endavant amb esquerra i mitja volta (2 cops).

9.- Creuem amb esquerra per davant de la dreta.
10-12.- Tres primers passos d'un bàsic a la dreta.
13.- Marquem punta esquerra enrere.

14-16.- Tres primers passos d'un bàsic a l'esquerra.
17-18.- Rock amb dreta per davant de l'esquerra i recolzem pes en esquerra.
19.- Amb un saltet, portem dreta enrere marcant taló esquerre endavant.
20.- Amb un saltet, portem esquerra enrere marcant taló dret endavant.
21.- Marquem punta dreta enrere.

22-24.- Tres primers passos d'un bàsic a la dreta girant un quart de volta a la dreta.
25.- Creuem esquerra per davant de la dreta.
26.- Pas amb dreta a la dreta.
27.- Pas amb esquerra girant un quart de volta a l'esquerra.
28.- Pas amb dreta girant un quart de volta a l'esquerra.
29.- Pas amb esquerra per darrera de la dreta.
30.- Pas amb dreta a l'esquerra.
31.- Stomp amb esquerra al costat de la dreta.
32.- Stomp amb esquerra una mica endavant.

33-36.- (Volta militar) Pas endavant amb dreta i mitja volta (2 cops)
37.- Marquem taló dret endavant.
38.- Apugem taló dret a canya de cama esquerra.
39.- Puntada endavant amb dreta.

40.- Amb un saltet fem puntada amb esquerra endavant al temps que recolzem pes a la dreta.
41.- Amb un saltet aixequem dreta enrere al temps que recolzem pes en esquerra.
42.- Marquem punta dreta per darrere d'esquerra.
43.- Girem mitja volta.
44.- Pausa.

45-48.- Jazzbox amb dreta girant un quart de volta a la dreta.
49.- Obrim punta esquerra a l'esquerra.
50.- Obrim taló esquerre a l'esquerra.
51-52.- Marquem taló dret i tornem al lloc.

53.- Marquem punta esquerra enrere.
54.- Scuff endavant amb esquerra.
55.- Pas endavant amb esquerra.
56.- Scuff endavant amb dreta.

57-58.- Rock endavant amb dreta i recolzem pes a esquerra.

59-60.- Shuffle (dreta-esquerra-dreta) enrere girant mitja volta.
61-62.- Shuffle (esquerra-dreta-esquerra) enrere girant tres quarts de volta.
63-64.- Pas endavant amb dreta i pas endavant amb esquerra.
65-66.- Shuffle (dreta-esquerra-dreta) enrere girant mitja volta.
67-68.- Marquem punta dreta enrere i girem mitja volta.
69-70.- Marquem punta dreta enrere i girem mitja volta.

71-72.- Rock amb esquerra enrere i recolzem pes a la dreta.


Pont de 8 passos a l'inici de paret nº 5:
1.- Pas endavant amb esquerra.
2.- Pas amb dreta al costat de l'esquerra.
3.- Pas endavant amb esquerra.
4.- Pas endavant amb dreta al costat de l'esquerra al temps que girem un quart de volta a la dreta.
5.- Gir d'un quart de volta a la dreta fent un pas cap endavant.
6.- Pas endavant amb esquerra al costat de la dreta.
7.- Pas endavant amb dreta.
8.- Pas endavant amb esquerra al costat de la dreta.


Vídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...