Thirty days # 5è lloc al IV Concurs del Kansas Country - 2006

Temps: 64 - Parets: 4
Autor/a: Jordi Fresquet, Glória Checa i Clàudia García (MOTORWAY 69)

Font: Jordi Fresquet

Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
The tractors - Thirty days


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

La cama E no es mou en els 16 primers temps. Només desplaçarem la cama D endavant i enrera.Els moviments que fem amb el peu E durant aquests 16 temps serán sempre sobre la punta d’aquest peu.

1-8
Desplacem la cama dreta endavant a la vegada que tanquem talons D i E i seguidament els obrim.
Desplacem la cama D enrera a la vegada que tanquen talons D i E i seguidament els obrim.
Desplacem cama D endavant a la vegada que tanquem talons D i E i seguidament els obrim. Novament tanquem a la vegada talons D i E i seguidament els obrim.

8-16
Desplacem cama D enrera a la vegada que tanquem talons D i E i seguidament els obrim.
Desplacem cama dreta endavant a la vegada que tanquem talons D i E i seguidament els obrim.
Desplacem cama D enrera a la vegada que tanquem talons D i E i seguidament els obrim. Novament tanquem a la vegada talons D i E i seguidament els obrim.

16-24
D al darrera, E al darrera i D al davant (Slow coaster step), i fem un Hold.
Pas endavant amb la E fent un Stomp, pas endavant amb la D fent un Stomp i pas endavant amb la E fent un Stomp. Hold.

24-32
Puntada endavant amb la D
Brush enrera amb la D
Girem ½ volta cap a la nostra D a la vegada que pujem el genoll D amunt.
Stomp D una mica adelantat al peu E.
Rock a la E amb cama E.
La cama D fa un pas petit enrera.
E creua per sobre de D.
Hold.

33-40
Punta D al davant, girem ½ volta cap a la nostra E. Fem ½ volta més cap a la nostra E i a la vegada marquem punta E al davant. Seguidament deixem E a terra. (En total fem 1 volta sencera en 4 temps).
Rock endavant amb cama D. Tornem el pes a cama E. Fem ¼ volta cap a la nostra D a la vegada que marquem punta D al davant. Seguidament deixem peu D a terra.

41-48
Punta E al davant i fem ½ volta cap a la nostra D. Fem ½ volta més cap a la nostra D a la vegada que marquem punta D al davant. Seguidament deixem peu D a terra. (En total hem fet 1 volta sencera en 4 temps)
Jazzbox amb la cama E.

49-56
Obrim puntes D I E a la vegada i seguidament les tanquem.
Obrim talons D i E a la vegada i seguidament els tanquem.
Marquem taló D al davant i seguidament marquem punta D enrera .
Kick amb la cama dreta al davant i fent un saltet kick amb la cama E al davant.

57-64
AQUESTS TEMPS QUE VENEN ES FAN SALTANT:

Hock per davant amb la cama D.
Hock per darrera amb la cama E.
A la vegada que fem ¼ de volta cap a la nostra D:
Hock per davant amb la cama D.
Kick amb la cama E al davant.
A la vegada que fem ¼ de volta cap a la nostra D:
Hock per davant amb la cama D.
Hock per darrera amb la cama E.

Per acabar el ball:
2 stomps amb la cama E. El primer al costat de la cama D i el següent una mica més avançat. Deixarem tot el per a la cama E per començar el ball.


Vídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...