Tennessee twister

Checked Video disponible English English

Temps: 32 - Parets: 2
Autor/a: Linda De Ford

Font: Alfons Pérez i Amadeu Roura

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Mel Tillis - Coca-cola cowboy
Blackhawk - That's Just About Right


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Nota: A Catalunya (i fora, com es pot comprovar als vídeos) es sol començar el ball al temps 9, tot i que el ball original comença al temps 1

GRAPEVINE RIGHT, BRUSH ½ TURN
1 Pas amb el peu dret a la dreta
2 Pas amb el peu esquerre per darrere del peu dret
3 Pas amb el peu dret a la dreta
4 Fent ½ volta a la dreta farem una puntada amb el peu esquerre passant pel costat del peu dret.

GRAPEVINE LEFT
5 Pas amb el peu esquerre a l’esquerra
6 Pas amb el peu dret per darrere del peu esquerre
7 Pas amb el peu esquerre a l’esquerra
8 Ajuntem el peu dret al costat del peu esquerre

SWIVELS RIGHT, HOLD, SWIVELS LEFT, HOLD
9 Desplaçem talons junts a la dreta
10 Pausa
11 Desplaçem talons junts a l’esquerra
12 Pausa

SWIVELS RIGHT, SWIVELS LEFT
13 Desplaçem talons junts a la dreta
14 Desplaçem talons junts a l’esquerra
15 Desplaçem talons junts a la dreta
16 Desplaçem talons junts al centre

HEEL TOUCHE, HOLD, TOE TOUCHE, HOLD
17 Marquem taló dret davant
18 Pausa
19 Marquem punta dreta darrere
20 Pausa

FORWARD STEPS, BRUSH , ½ TURN
21 Pas davant amb el peu dret
22 Pas davant amb el peu esquerre per darrere del peu dret
23 Pas davant amb el peu dret
24 Pas davant amb el peu esquerre per darrere del peu dret
25 Pas davant amb el peu dret
26 Fent ½ volta a la dreta farem una puntada amb el peu esquerre passant pel costat del peu dret.

FORWARD STEPS, BRUSH, ½ TURN
27 Pas davant amb el peu esquerre
28 Pas davant amb el peu dret per darrere del peu esquerre
29 Pas davant amb el peu esquerre
30 Pas davant amb el peu dret per darrere del peu esquerre
31 Pas davant amb el peu esquerre
32 Fent ½ volta a l’esquerra farem una puntada amb el peu dret passant pel costat del peu esquerre


Vídeos

Font: islandstation


Font: islandstation
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...