The right to remain in silent

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Michele Burton 

Font: Xafa'l Redactat per: Rafel Corbí

Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Redfern & Crookes - After all that this
Doug Stone - The Right To Remain SilentDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

TRIPLE FORWARD, TRIPLE ¼ LEFT, CROSS, ¼ BACK, ½ TURN TRIPLE
1&2 Pas peu dret endavant, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret endavant
3&4 Pas peu esquerre endavant començant un gir de 1/4 de volta a l'esquerra, pas peu dret al costat de l'esquerre, pas peu esquerre endavant completant el gir (mirem la paret de les 9:00)
5-6 Creuem el peu dret per davant de l'esquerre, gir de 1/4 de volta a la dreta mentre fem un pas enrere amb el peu esquerre
7&8 Girem ¼ a la dreta fent un pas amb el peu dret a la dreta, peu esquerre al costat del dret, ¼ de volta a la dreta fent un pas endavant amb el peu dret

STEP TOUCH & HEEL & CROSS & HEEL & CROSS & (TURN) HEEL CLAP CLAP
9-10 Pas peu esquerre endavant, toc peu dret darrera l'esquerre amb cop de palmells (clap)
&11 Pas peu dret enrera (en diagonal a la dreta enrera), toc amb el taló esquerre endavant en diagonal a l'esquerra
&12 Pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret creuant per davant l'esquerre
&13 Pas peu esquerre enrera (en diagonal a l'esquerra enrera), toc amb el taló dret endavant en diagonal a la dreta
&14 Pas peu dret al costat de l'esquerre, pas peu esquerre creuant per davant del dret
&15&16 Girem 1/4 a l'esquerra fent pas enrera amb el peu dret, toc taló esquerre endavant, clap 2 vegades (&16)

TRIPLE FORWARD, ½ TURN, ½ TURN, HIP HIP TAP STEP
17&18 Pas peu esquerre endavant, peu dret al costat de l'esquerre, pas peu esquerre endavant
19-20 Turn ½ left stepping back on right foot, turn ½ left stepping forward on left
21-22 Pas a la dreta amb cop de malucs a la dreta, cop de malucs a l'esquerra sobre el peu esquerre
23-24 Toc amb la planta del peu dret amb cop de malucs a la dreta, pas sobre tot el peu dret en el lloc posant el pes sobre el peu dret

CROSS BACK, TRIPLE LOCK BACK, ROCK STEP, STEP ½ PIVOT
25-26 Creuam l'esquerre per davant del peu dret, pas enrera amb el peu dret
27&28 Pas enrera amb el peu esquerre, creuem el dret per davant de l'esquerre, pas enrera amb el peu esquerre
29-30 Pas enrera amb el peu dret, tornem el pes sobre el peu esquerre
31-32 Pas endavant amb el peu dret, 1/2 volta a l'esquerre pivotant sobre ambdós peus i deixant el pes sobre el peu l'esquerre

REPETIM

FINAL
Aquest ball finalitza amb la música en la mitja volta dels passos 31-32, mirant a la paret de les 3:00.

A poc a poc girem ¼ de volta a l'esquerra sobre el peu esquerre i acostem el peu dret (ara mirem a la paret de les 12:00 - paret original). Shrug shoulders slowly. Ens quedem amb les mans endavant i mirant enlaire

(a l'alçada de les espatlles) les anem separant del cos mentre diem amb la cançó "but Darlin', I was only havin' a good time."

La cançó "The Right To Remain Silent" té un pont de 4 passos. Aquest ball no està preparat per aquest pont, però encaixa perfectament.


Vídeos

Font: emilimuntaner
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...