The place

Temps: 52 - Parets: 4
Autor/a: David Villellas Lizard

Font: Teki

Música del ball:
Kevin Fowler - Tripple crown


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Ball presentat al 1r Festival Country Club Maverick

1-8 PUNTA, STOMP, TALÓ, CANYA, PAS, HOOK
1- Punta del peu dret cap a la dreta.
2- Stomp amb el peu dret al costat de l’esquerre.
3- Taló del peu dret davant.
4- Peu dret a la canya de la cama esquerra.
5- Pas endavant amb el peu dret.
6- Hook per darrere amb el peu esquerre.
7- Pas enrere amb el peu esquerre.
8- Stomp amb el peu dret al costat de l’esquerre.

9-16 OBRIM, TANQUEM, ¼ DRETA, SCUFF, JAZZBOX
9- Obrir punta del peu dret cap a la dreta.
10- Tanquem punta,
11- Obrir la punta del dret cap a la dreta i taló peu esquerre cap a l’esquerre, girant ¼ de volta cap a l a dreta.
12- Scuff amb el peu esquerre al costat del peu dret.
13- Creuar la cama esquerra per davant de la cama dreta.
14- Pas enrera amb la cama dreta.
15- Cama esquerra cap a l’esquerra.
16- Stomp amb la cama dreta al costat del peu esquerre.

17-24 PUNTA, STOMP, TALÓ, CANYA, PAS, HOOK, PAS, STOMP
17- Punta peu esquerre cap a l’esquerra.
18- Stomp amb el peu esquerre al costat del dret.
19- Taló esquerre davant.
20- Peu esquerre a la canya de la cama dreta.
21- Pas endavant amb el peu esquerre.
22- Hook amb el peu dret per darrere de la cama esquerra.
23- Pas enrera amb el peu dret.
24- Stomp amb el peu esquerre al costat del peu dret.

25-32 OBRIM, TANQUEM, ¼ DRETA, SCUFF, JAZZBOX
25- Obrir la punta del peu esquerre cap a l’esquerre.
26- Tancar la punta.
27- Obrir punta del peu dret cap a la dreta i taló peu esquerre cap a l’esquerre, girant ¼ de volta cap a la dreta.
28- Scuff amb el peu esquerre al costat del peu dret.
29- Creuar la cama esquerra per davant de la dreta,
30- Pas enrera amb la cama dreta.
31- Cama esquerra cap a l’esquerre.
32- Stomp amb la cama dreta al costat de l’esquerre.

33-40 BÀSIC, SCUFF, ROCK STEP, PUNTA, ½ VOLTA
33- Pas amb el peu dret cap a la dreta.
34- Pas amb la cama esquerra per darrere de la cama dreta.
35- Pas amb el peu dret cap a la dreta.
36- Scuff amb el peu esquerre al costat del peu dret.
37-38- Rock step amb el peu esquerre endavant.
39- Punta del peu esquerre enrere.
40- Girar ½ volta cap a l’esquerra recolzant tot el pes sobre la cama esquerra.

41-48 PUNTA, ½ VOLTA, ROCK STEP, BÀSIC
41- Punta del peu dret davant.
42- Girar ½ volta cap a l’esquerra, recolzant tot el pes sobre la cama dreta.
43-44 Rock step cap enrere amb la cama esquerra.
45- Girant ¼ de volta cap a la dreta, marcar un pas amb la cama esquerra cap a l’esquerre.
46- Pas amb la cama dreta per darrere de l’esquerre.
47- Pas amb la cama esquerra cap a l’esquerre.
48- Pas amb la cama dreta per davant de l’esquerre.

49-52 ¼, ¼, PAS, STOMP
49- Pas amb la cama esquerra cap a l’esquerre, girant
50- Girar ¼ de volta cap a la dreta amb la cama dreta.
51- Creuar la cama esquerra per davant de la cama dreta.
52- Stomp amb el peu dret al costat de l’esquerre
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...