The Little Cowboys

Temps: 64 - Parets: 4
Autor/a: Esteve Mir

Font: Esteve Mir

Música del ball:
George Strait - If you ain't lovin
Brandon Silveira - Fine women
Clint Black- I'll be gone


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

ROCK DAVANT, PAS ½ VOLTA, HOLD, DOS ½ PIVOTS, ROCK DAVANT
1-2. Rock endavant amb la dreta, tornem el pes al peu esquerra
3-4. Pas enrera amb ½ volta a la dreta, Hold
5. Pivot ½ volta a la dreta fent un paso adavant amb la esquerra
6. Pivot ½ volta a la dreta fent un paso enrera amb la dreta
7-8. Rock davant amb la esquerra, tornem el peso al peu dret

PUNTA DARRERA ½ VOLTA, PAS DAVANT, HOLD, ROCK DAVANTE, PAS ¼ VOLTA ESQUERRA, HOLD
9-10. Marquem punta esquerra darrera, ½ volta a l'esquerra
11-12. Pas endavant amb la dreta, Hold
13-14. Rock endavant amb l'esquerra, tornem el pes al peu dret
15-16. Pas enrera amb l'esquerra fent ¼ de volta a l'esquerra, Hold

ROCK DAVANT, VINE DRETA, VINE ESQUERRA
17-18. Rock endavant amb la dreta, tornem el pes al peu esquerra
19-22. Bàsic a la dreta, stomp amb el peu esquerra
23-26. Bàsic a l'esquerra, stomp amb el peu dret

TALONS, HOOKS, SALTS, PUNTES & TALONS
27-28. Marquem taló dret davant, tornem a lloc
29-30. Marquem taló esquerra davant, tornem a lloc
31-32. Marquem taló dret davant, hook amb la dreta per davant de l'esquerra
33-34. Pas endavant amb la dreta, hook amb l'esquerra per darrera de la dreta
&-35. Pas darrera amb l'esquerra, puntada davant amb la dreta
&-36. Pas amb la dreta al costat de l'esquerra, puntada endavant amb l'esquerra
&-37-38. Creuem l'esquerra per davant de la dreta, hook amb la dreta per darrera de l'esquerra, stomp amb la dreta
39-40. Obrim les dues puntes a la vegada, tanquem les dues puntes a la vegada desplaçant la punta esquerra a la dreta i el taló dret a la dreta
41-42. Obrim les dues puntes a la vegada, tanquem les dues puntes a la vegada desplaçant la punta esquerra a la dreta i el taló dret a la dreta

TALONS, HOOKS, SALTS, PUNTES & TALONS, PAS, HOLD, PAS ½ VOLTA, PAS, HOLD
43-44. Marquem taló esquerra davant, tornem a lloc
45-46. Marquem taló dret davant, tornem a lloc
47-48. Marquem taló esquerra davant, hook amb l'esquerra per davant de la dreta
49-50. Pas endavant amb l'esquerra, hook amb la dreta per darrera de l'esquerra
&-51. Pas darrera amb la dreta, puntada endavant amb l'esquerra
&-52. Pas amb l'esquerra al costat de la dreta, puntada enavant amb la dreta
&-53-54. Creuem la dreta per davant de l'esquerra, hook amb l'esquerra per darrera de la dreta, stomp amb l'esquerra
55-56. Obrim las dues puntes a la vegada, tanquem les dues puntes a la vegada desplaçant la punta dreta a l'esquerra i el taló esquerra a l'esquerra
57-58. Obrim las dues puntes a la vegada, tanquem les dues puntes a la vegada desplaçant la punta dreta a l'esquerra i el taló esquerra a l'esquerra
59-60. Pas davant amb la dreta, Hold
61-62. Pas davant amb l'esquerra, ½ volta a la dreta
63-64. Pas davant amb l'esquerra, Hold
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...